Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Automaticky riadené vozíky (AGV) a autonómne vozíky (AMR) sa stali v modernom logistickom svete nenahraditeľnými. „Automatizácia si stále viac nachádza cestu do našich skladov a výrobných hál – vo všetkých sektoroch aj procesoch,“ hovorí Florian Kratzer, International Key Account Manager pre automatizáciu z nemeckého Hamburgu. AGV sú zaujímavé predovšetkým pre svoju individualitu a rýchlosť, s akou prepravujú materiály. Avšak na to, aby boli vhodné pre masový trh, je potrebné jednotné rozhranie, akým je napríklad VDA 5050.

Jednotné rozhranie je jediný spôsob, vďaka ktorému sa dajú ovládať a koordinovať vozidlá medzi výrobcami. „V spoločnosti STILL veríme, že štandardizované rozhranie bude v budúcnosti nevyhnutné, aby sme mohli bez problémov slúžiť potrebám našich zákazníkov,“ dodáva F. Kratzer.

Riešením je štandardizované komunikačné rozhranie VDA 5050. S jeho podporou je možné v rámci jedného používateľského rozhrania štandardizovať flotilu vozíkov napríklad na riadenie objednávok alebo prevádzky. Výkonnosť rozhrania bolo možné vidieť na podujatí AGV Mesh-Up pod záštitou VDMA Materials Handling and Intralogistics Association. Spoločnosť STILL sa už vlani zúčastnila tohto podujatia, ktoré sa konalo v rámci IFOY Test Campu, a spolu s ďalšími výrobcami demonštrovala, ako môže široká škála dopravných prostriedkov bez vodiča medzi sebou komunikovať cez rozhranie VDA 5050 bezpečne a efektívne. 

„Počas tohto testovacieho podujatia sme veľmi úspešne integrovali vozidlá od rôznych výrobcov s veľmi rozdielnymi navigačnými technológiami a prepravnými schopnosťami do homogénneho celku pod riadiacim systémom skupiny KION, do ktorej patrí aj STILL,“ hovorí expert STILL.

Vozíky AGV pre každého

Dôkazom, že manipulačná technika bez vodiča nebude v budúcnosti len záležitosťou niekoľkých zopár prevádzok, ale bude vhodná aj pre masový trh. „STILL má víziu prinášať automatizované riešenia širokej verejnosti. To nám zároveň umožní pokryť dlhodobé a veľkoobjemové dopyty zákazníkov, ktoré si vyžadujú veľké automatizované flotily.“

STILL chce prispôsobiť softvér interného riadiaceho systému pre AGV, ako aj softvér integrovaný do vozidla na rozhranie VDA 5050, aby mohol do svojho systému integrovať aj produkty iných dodávateľov. A tiež ponúkať sériovo vyrábané AGV, ktoré je možné integrovať do riadiacich systémov iných dodávateľov prostredníctvom VDA 5050, ako sú systémy výrobcu softvéru SYNAOS.

Partnerstvo so SYNAOS

VDA 5050 sa nevyužíva len na podujatiach a na predvádzacie účely, STILL uzavrel partnerstvo s inovátorským výrobcom softvéru SYNAOS. Vďaka tejto spolupráci sa darí nielen implementovať a zavádzať najmodernejšie automatizačné projekty do praxe, ale predovšetkým majú zákazníci možnosť vybrať si sami softvér aj hardvér a bez problémov ich prepojiť – presne tak, ako to VDA 5050 sľubuje. „Sme veľmi radi, že môžeme do našej medzinárodnej partnerskej siete pridať ďalšiu silnú značku, akou je STILL. Naša platforma riadenia intralogistiky SYNA.OS LOGISTICS podporuje rozhranie VDA 5050 od samého začiatku. Dnes už na základe toho riadime početné zákaznícke implementácie. Vďaka partnerstvu budú naši zákazníci profitovať niekoľkonásobne, pretože si môžu individuálne vybrať svoj hardvér a softvér na realizáciu svojich intralogistických procesov a výrazne tak zvýšiť ich efektivitu. Tešíme sa na spoločné projekty so značkou STILL,“ povedal o spoluprácigenerálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti SYNAOS Wolfgang Hackenberg.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.