Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

HP zverejnilo svoju pravidelnú správu o pokroku v snahe dosiahnuť digitálnu rovnosť

Spoločnosť HP Inc. predstavila novú štúdiu, ktorá ukazuje dôveru globálnych lídrov vo využívanie technológií, vrátane umelej inteligencie, na dosiahnutie kľúčových cieľov. Štúdia vykonaná spoločne s Oxford Economics medzi manažérmi a vládnymi úradníkmi v 10 krajinách zistila, že 3 zo 4 vedúcich pracovníkov veria, že technológie sú kľúčom k rozšíreniu ekonomických príležitostí (76 %) a že umelá inteligencia pomôže dosiahnuť pokrok pri plnení cieľov udržateľnosti a sociálneho dopadu (76 %).

Hlavné body správy

  • Nový globálny prieskum spoločnosti HP ukazuje, že tri štvrtiny (76 %) vedúcich predstaviteľov podnikov a štátnej správy veria, že technológie sú kľúčom k tomu, aby sa tradične vylúčené skupiny obyvateľstva zapojili do ekonomiky
  • Drvivá väčšina vedúcich predstaviteľov podnikov v súčasnosti využíva umelú inteligenciu na plnenie záväzkov v oblasti udržateľnosti a sociálneho dopadu – alebo ju tak plánuje čoskoro využívať
  • Spoločnosť HP oznámila ďalší pokrok v rozširovaní prístupu k technológiám a budovaní zručností. Umelá inteligencia umožňuje akcelerovať snahy o digitálnu rovnosť.
HP_SIRZdroj: HP

Digitálna rovnosť pre 150 miliónov ľudí do roku 2030

Manažéri z podnikovej sféry už umelú inteligenciu využívajú, alebo ju v najbližších 1-2 rokoch plánujú využívať na ciele, ako sú rozšírenie prístupu k digitálnemu vzdelávaniu (90 %) alebo rozvoj pracovnej sily (89 %).

„V umelej inteligencii vidíme obrovský potenciál, ktorý ľuďom umožní pracovať a tvoriť zmysluplnejšie,“ povedal Alex Cho, prezident divízie Personal Systems v spoločnosti HP. „Od dátových vedcov v Keni, využívajúcich naše pracovné stanice na pomoc miestnym poľnohospodárom, kedy sa usilujú o zvýšenie odolnosti proti dopadom klimatických zmien, až po začínajúcich používateľov, ktorým počítače s umelou inteligenciou pomáhajú so vstupom alebo návratom na trh práce.

Vo svojej najnovšej správe o udržateľnom dopade, ktorú spoločnosť HP zverejnila, oznámila, že od roku 2021 urýchlila dosiahnutie digitálnej rovnosti pre viac ako 45 miliónov ľudí. Dosiahla tak takmer tretinu cesty k svojmu cieľu – rozšíriť digitálnu rovnosť pre 150 miliónov ľudí do roku 2030.

AI ako nástroj pre rozvoj našich schopností

Ľudia z podnikateľskej sféry aj štátni úradníci uvádzajú nedostatok zručností ako jednu z hlavných prekážok pri plnení kľúčových organizačných cieľov. Ich posilnenie je jedným z hlavných pilierov prístupu spoločnosti HP k digitálnemu kapitálu. HP preto rozširuje svoj cieľ zapísať 2,75 milióna používateľov do bezplatného programu HP LIFE. Do programu nadácie HP Foundation sa už prihlásilo viac ako 1,2 milióna používateľov, ktorým sprístupnil nové príležitosti alebo im pomohol k začatiu podnikania.

Spoločnosť HP vytvára nové iniciatívy s cieľom rozšíriť zodpovedný prístup k umelej inteligencii a jej využívaniu, čo je v súčasnosti najčastejšie uvádzaná oblasť, do ktorej podniky investujú:

  • HP rozširuje bezplatný kurz Digital Business Skills HP LIFE o nový kurz zameraný na zručnosti v oblasti umelej inteligencie. Prístupný bude ešte v tomto roku.
  • Štart súťaže HP AI in Social Impact Award, ktorá poskytuje technológie určené na vytváranie a prevádzkovanie aplikácií AI sociálnym podnikateľom a organizáciám, ktoré využívajú AI na rozvoj vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a ekonomických príležitostí v komunitách po celom svete.
  • HP uvádza na trh komerčné a spotrebiteľské počítače novej generácie s umelou inteligenciou, novú kategóriu zariadení určených na prácu a tvorbu.

Ďalšie informácie o štúdii a správe spoločnosti HP o udržateľnom dopade nájdete v newsroome spoločnosti HP.

O štúdii

Spoločnosť HP poverila spoločnosť Oxford Economics, aby vykonala nezávislý výskum na túto tému. Prieskum prebiehal od októbra do novembra 2023 v 10 krajinách: USA, Francúzsku, Indii, Veľkej Británii, Nemecku, Japonsku, Číne, Mexiku, Brazílii a Kanade. Spoločnosť Oxford Economics vykonala prieskum u celkovo 1 036 výkonných manažérov (C-suite a priamych podriadených) a vládnych úradníkov, približne 100 v každej krajine.

Značky: