WikiLeaks zverejnili informáciu, že sú všetky „smart“ zariadenia pod ktoré spadajú napríklad mobilné zariadenia, televízory, IoT zariadenia napojené na CIA, resp. je ich možné skompromitovať softvérovými nástrojmi a technikami, ktorými CIA disponuje.

Aj na základe tohto sa začali ľudia pýtať Alexy – asistenta firmy Amazon, či je napojený na CIA. Ak sa dočkali používatelia nejakej odpovede, tak boli radi, lebo väčšinou sa zariadenie vyplo.
Takisto aj Google Home reagoval nepriamo. Takže názor si vytvorte vy sami.

Veď sa pozrite sami.

Alexa: 
Google Home:

Zdroj: greenmushroom.sk