Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S nárastom obľuby využívania komunikačných aplikácií a iných foriem digitálnej komunikácie nadobúda na dôležitosti aj možnosť nastavenia funkcií zabezpečujúcich súkromie.

Viber – jedna z popredných komunikačných aplikácií na svete, uverejňuje výsledky globálneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi používateľmi aplikácie a ktorého sa zúčastnilo viac ako 340 000 osôb. Celkovo 77% používateľov uviedlo, že súkromie a bezpečnosť sú pre nich dôležité.

Korona kríza urýchľuje digitalizáciu mnohých aspektov nášho života, od vzdelávania po lekársku starostlivosť. Rastie tak využitie aplikácií a digitálnych formátov, ktoré nám umožňujú byť v kontakte s priateľmi, rodinou a kolegami. Podľa vykonaného prieskumu ľudia rovnako premýšľajú o bezpečnosti dát, ktoré v digitálnom svete zdieľajú.

Z regiónov, ktoré sa prieskumu zúčastnili (Európa, Blízky východ, severná Afrika, juhovýchodná Ázia), je bezpečnosť dát najdôležitejšia pre osoby zo západnej Európy, kde ju za veľmi dôležitú označilo 85 percent odpovedajúcich. To je skoro o 10% viac než je globálny priemer. Na Slovensku odpovedalo 89% účastníkov prieskumu, že je pre nich digitálne súkromie dôležité. To je skoro o 10% viac, než výsledok v krajinách strednej a východnej Európy (80,3%).

Pre používateľov je najdôležitejšie, aby bolo v komunikácii možné nastaviť funkcie pre súkromie a aby boli ich konverzácie defaultne šifrované na oboch koncoch. 70% slovenských účastníkov prieskumu uviedlo, že je pre nich prioritou, aby ich konverzácie boli súkromné. Ďalších 18% odpovedalo, že je pre nich dôležité, aby ich dáta neboli zbierané a zdieľané nad rámec toho, čo je potrebné pre fungovanie aplikácie.

Na Viber sú všetky súkromné konverzácie a hovory chránené šifrovaním na oboch koncoch komunikácie. Nikto sa nemôže pridať k skupine bez pozvania. Viber tiež ponúka funkciu skrytých konverzácií, do ktorých je prístup možný iba s PIN kódom a alebo miznúce správy, ktoré sa automaticky odstránia po nastavenom čase.

Účastníci prieskumu zo strednej a východnej Európy, ktorých bolo celkovo takmer 100 000, väčšinovo odpovedali (72%), že je pre nich veľmi dôležité šifrovanie komunikácie na oboch koncoch. Zaujímavosťou je, že v minulom roku v podobnom prieskume takto odpovedalo iba 18% účastníkov.

Keď porovnáme slovenské výsledky, kde je digitálne súkromie veľmi dôležité s okolitými krajinami, vidíme, že na Slovensku je to veľmi podobné. Najmenej je otázka súkromia v regióne dôležitá na Ukrajine, kde tak odpovedalo len 65% užívateľov.

V prieskume až 83% účastníkov uviedlo, že by vymenilo komunikačnú aplikáciu, ktorú používajú, za inú z dôvodu ochrany súkromia.

„Tento prieskum nám jasne ukazuje, že otázka bezpečnosti nemôže byť zanedbávaná a to obzvlášť v súčasnej dobe, kedy rastú obavy z využívania súkromných dát pre účely zisku,“ povedal Djamel Agaoua, CEO vo spoločnosť Rakuten Viber. „Ochrana dát je pre našich používateľov dôležitou témou a my budeme naďalej ponúkať bezpečnú platformu pre komunikáciu pre ľudí z celého sveta.“

Najnovšie informácie o aplikácii Viber sú vždy pripravené v oficiálnej komunite Viber Slovakia. Tu sa dozviete novinky o nástrojoch v aplikácii a môžete sa tiež zúčastniť zaujímavých ankiet.

Značky: