Učenie za školskými lavicami nie je vždy len o teórií, ale aj o praxi a pracovnej skúsenosti.

Mladí študenti z tretieho ročníka na SPŠE Hálova 16 si mali možnosť znova vyskúšať založiť vlastnú študentskú firmu, pri ktorej môžu nadobudnuté teoretické znalosti pretaviť do reálnych hodnôt a skúseností.

“Sodehal, š. f.” je skrátený formát pre študentskú firmu pôsobiacu na Hálovej. Títo študenti sa snažia meniť veci v mladom veku, bez ohľadu na ich vek. Ich prácou je vytvárat viac digitálnych príležitostí na Slovensku.

Keďže fungujú na spôsob ako akciová spoločnosť, tak od začiatku roka predávajú na škole akcie, aby získali kapitál. Po získaní kapitálu sa 15 študentov rozdelilo pomedzi 4 oddelenia. Týmito oddeleniami sú marketing, financie, výroba a ľudské zdroje. Každé oddelenie sa skladá zo zamestnancov a vice prezidenta, ktorý má zodpovednosť za svojich zamestnancov. Celú firmu vedie prezident Drdoš Adam, ktorý zabezpečuje jej správny chod.

SodehalZdroj: Sodehal
Sodehal

Hlavným produktom je ich vlastná aplikácia “Vizify”, ktorá je uverejnená na platformách App Store a Google Play. Aplikácia nahrádza papierové vizitky digitálnymi a sprostredkováva ich vymienanie medzi ľuďmi. Užívateľ si má možnosť vytvoriť vlastnú digitálnú vizitku namiesto toho aby plytval papierom. Koncept tejto aplikácie vznikol na základe environmentálneho problému výrubu stromov a teda plytvanie papiera. 

Podľa výskumov sa denne vyrobí 27 miliónov vizitiek, pričom 90 % z nich do týždňa skončí v koši. Ročne sa spolu vyhodí 12 000 ton papierových vizitiek, keďže 63 % zákazníkov, ktorí dostanú vizitku nemajú v ten moment záujem o dané služby. Z tohto dôvodu ľudia vyrúbu 300 tisíc stromov ročne a toto číslo rastie každým rokom v priemere o 13 %.

Tieto problémy riešime našou aplikáciou a funkciami v nej. Užívatelia aplikácie majú možnosť vytvoriť si vizitky digitálne a nemusia na to spotrebovať žiadne materiály. Pre ľudí, ktorí vizitky vyhadzujú z dôvodu skladovania alebo aktuálnemu nezáujmu o službu je im ponúkané ukladanie vizitiek. Z hľadiska problému globálneho otepľovania je forma digitálnych vizitiek v priemere 40 krát ekologickejšia ako papierová.

Marketing sa venuje propagovaniu ich firmy a ich produktu. Ich cieľom je, aby o firme vedelo čo najviac ľudí a preto sa hlavne angažuje do propagovania na sociálnych sieťach ako je Instagram a Facebook. 

Financie sa venujú evidovaniu finančných tokov, príjmov a výdajom firmy. Starajú sa o účtovníctvo firmy.

Ľudské zdroje dbajú na priateľskú a efektívnu komunikáciu, ktorá zabezpečuje správny chod firmy a vždy pozitívnu náladu v celej firme.

Výroba sa zaoberá vývojom aplikácie. Snažia sa o jednoduchý a organizovaný priebeh vývoju aplikácie. Pri výrobe aplikácie držia krok s najmodernejšími štandardmi používanými po celom svete.

Veľtrh podnikateľských talentov je jedným z najvýznamnejších podujatí organizácie Junior Achievement Slovensko. Cieľom veľtrhu je umožniť stredoškolákom prezentovať svoje inovatívne nápady a projekty pred odbornou porotou a verejnosťou a získať tak cenné skúsenosti v oblasti podnikania a komunikácie.Títo účastníci majú možnosť prezentovať svoje projekty, ktoré vypracovali v rámci programov JA Slovensko alebo vlastných iniciatív v oblasti podnikania.

Projekty sú prezentované v rôznych kategóriách, ako napríklad finančné riadenie, manažerský tím  a mnoho ďalších. Odborná porota hodnotí projekty podľa ich podnikateľského potenciálu, originality a prínosu pre spoločnosť a vyberá najlepšie projekty v každej kategórii. Tento rok sa bude konať Veľtrh podnikateľských talentov 28.3. v Avion shopping parku kde sa bude prezentovať aj študentská firma Sodehal.

JA Slovensko, celým názvom Junior Achievement Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete organizácií Junior Achievement Worldwide. JA Slovensko je nezisková organizácia zameraná na podporu mladých ľudí pri rozvíjaní ich podnikateľských a manažérskych schopností. Jej cieľom je pomôcť mladým ľuďom naučiť sa, ako vytvárať a riadiť vlastné podniky, zlepšiť ich finančnú gramotnosť, zvýšiť ich zamestnateľnosť a prispieť k ich celkovému rozvoju. Svoje aktivity zameriava najmä na žiakov základných a stredných škôl. Programy JA Slovensko zahŕňajú interaktívne kurzy a workshopy, ktoré sa konajú počas školského roka. 

JA Slovensko tiež poskytuje špeciálne programy a podporu pre učiteľov, aby mohli lepšie zvládať výučbu podnikania a financií vo svojich triedach. Organizácia ponúka učiteľom vzdelávacie materiály, školenia a podporné služby, aby sa mohli efektívne zúčastňovať programov JA Slovensko.

Junior Achievement Slovensko má tiež silné partnerstvá s mnohými spoločnosťami a organizáciami, vrátane medzinárodných firiem.Tieto partnerstvá umožňujú organizácii získať finančnú podporu, riešiť problémy a vytvárať nové programy pre mladých ľudí.

Ak by Vás zaujímalo viac o študentskej firme Sodehal viac sa dozviete na www.sodehal.com a na ich facebooku a instagrame @sodehal.

Článok bol uverejnený v rámci mediálneho partnerstva.

Prečítajte si aj:

Značky: