Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor informuje o uskutočnení prvého úspešného VoLTE volania vo svojej 4G/LTE sieti.

Popri budovaní 4G/LTE siete sa spoločnosť SWAN, a.s., venuje aj testovaniu nových možností jej využitia, medzi ktoré patrí aj technológia VoLTE (Voice over LTE) pre hlasové volania. Týmto štvrtý operátor ukazuje trend, ktorým sa do budúcna budú musieť zaoberať všetci mobilní operátori.

Nespornou výhodou VoLTE hlasovej technológie je takmer okamžité zostavenie hlasového spojenia v prípade, ak sú volajúci aj volaný zaregistrovaní ako VoLTE účastníci v okamihu zostavovania hovoru. V takom prípade je hlasové spojenie uskutočnené za menej ako 1 sekundu. Je to významné zlepšenie užívateľskej skúsenosti oproti štandardnej situácii v 4G/LTE sieťach, kde sa pre zostavenie hlasového spojenia musí volajúci aj volaný účastník prepnúť zo 4G do 2G alebo 3G siete pomocou technológie CSFB (Circuit Switched FallBack). To spôsobuje predĺženie doby zostavovania hovoru na 4 až 10 sekúnd. Zároveň kvalita VoLTE hovoru je oveľa vyššia, keďže ide o HD voice.

„Momentálne testujeme viacero možností IMS systémov, ktoré sú podmienkou pre spustenie VoLTE služby. VoLTE hovor je možné už dnes uskutočniť v rámci celého pokrytia 4G/LTE signálom SWANu,“ hovorí Patrik Kollaroci, technický riaditeľ pre mobilnú sieť.

Výzvou pre mobilných operátorov zaoberajúcich sa VoLTE problematikou je situácia na trhu smartfónov. V súčasnosti neexistuje dostatočné množstvo mobilných telefónov podporujúcich technológiu VoLTE. Zároveň mnohé existujúce smartfóny, ktoré VoLTE podporujú, majú problém s kompatibilitou. Je to spôsobené do značnej miery tým, že celosvetové nasadzovanie VoLTE do praxe sa ešte len rozbieha.

Vzhľadom na situáciu s VoLTE terminálmi SWAN zatiaľ neuvažuje o komerčnom spustení VoLTE služby. Avšak bude pokračovať v technologických prípravách na spustenie VoLTE, pokým sa situácia na trhu s VoLTE smartfónmi nezlepší a funkcionalita VoLTE nebude podporovaná a plne funkčná na dostatočnom množstve zariadení od rôznych výrobcov.

Značky: