Na internete sa začal už pár dní šíriť návod, ako sa dostať neoprávnene na očkovanie aj pre tých, ktorí nemajú nárok na výnimku a nespĺňajú podmienku veku momentálne nad 50 rokov. Využíva sa pritom neoprávnené priradenie do Fázy č. 1. Dokonca existujú tri spôsoby ako to urobiť.

Ide jednoznačne o podvod, na ktorý sa pri očkovaní aj tak príde, zatiaľ ale za toto porušenie pre previnilca nehrozia žiadne pokuty. Fáza č. 1 je totiž vyhradená pre špeciálna povolania ako sú zdravotnícky pracovníci, obsluha MOM, záchranné zložky a pod. Paradoxne, ak by ho však vakcinačné centrum prednostne naozaj zaočkovalo, hrozí mu pokuta vo výške až do 10 000 eur.

Niektorí ľudia tiež chodia k vakcinačnému centrum tesne pred záverečnou s tým, že na nich zostane nepoužitá očkovacia látka. Áno, to sa naozaj môže stať, ale nie je to masový spôsob očkovania a očkovacie centrá práce pre tieto prípady majú vytvorený zoznam náhradníkov, ktorí sú schopní rýchlo sa fyzicky dostať do takéhoto centra. Niekedy sa však naozaj podá látka aj ľuďom „z ulice“, ktorí pred záverečnou čakajú pred centrom, pritom sa ale vyberá podľa veku, resp. typu nemoci, ktorú vie dotyčný preukázať. Prednosť majú ľudia s chronickými chorobami ako sú onkologickí pacienti maldší ako doteraz otvorené vekové kategórie.

Bežný postup je teda počkať na to, kedy sa podľa veku dostanete na rad, aby ste sa mohli prihlásiť do čakárne a počať na pridelenie termínu. Pri prihláške na očkovanie si môžete vybrať aj viaceré miesta, kam ste schopní sa dostať. Čím viac ich zadáte, tým máte väčšiu šancu dostať sa na očkovanie skôr.

Pripomíname, že na toto miesto by ste sa mali potom aj reálne dostaviť. Ak vám pridelený termín nevyhovuje, dá sa pomocou prideleného PIN zrušiť a do čakárne sa budete môcť opakovane prihlásiť. V čakárni budete mať opäť miesto pridelené podľa vášho aktuálneho veku.

Za to, že na daný termín neprídete a ani vašu návštevu vakcinačného centra nezrušíte zatiaľ nehrozí žiadna pokuta, ale zdržuje to celý proces. Práve takto potom vznikajú možnosti na podanie očkovacích látok náhradníkom.

Po pridelení termínu na očkovanie dostanete informácie prostredníctvom SMS správy a emailu:

  • dátum a čas očkovania,
  • názov vakcinačného centra,
  • presná adresa vakcinačného centra,
  • názov vakcíny a údaj či ide o prvú (1) alebo druhú dávku (2).

Názvy očkovacích látok:

  • COMIRNATY – očkovacia látka  Pfizer/BioNTech
  • MODERNA – očkovacia látka Moderna/NIAID
  • ASTRAZENECA – očkovacia látka od AstraZeneca a Oxfordskej univerzity

Do vakcinačného centra sa máte dostaviť najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním. Po príchode musíte predložiť doklad totožnosti a preukaz poistenca. Na urýchlenie procesu si môžete už doma vytlačiť a vyplniť informovaný súhlasdotazník. Tieto dokumenty však treba podpísať až priamo vo vakcinačnom centre. Linky na dokumenty nájde v elektronickej pošte, NCZI mu pošle e-mail spolu s prideleným termínom očkovania.

Dokumenty na vyplnenie

Informovaný súhlas a dotazník sa podpisuje aj pred očkovaním. V prípade, že si dokumenty nemôžete vytlačiť a vyplniť doma, budú pre vás pripravené aj vo vakcinačnom centre.

Záujemcovia o očkovanie, ktorí podľa vyhlášky patria do Fázy č. 1, sa pred očkovaním musia preukázať dokladom o zamestnaní. A to potvrdením od zamestnávateľa, služobným preukazom alebo pracovnou zmluvou.

Vzor SMS správy o pridelení termínu očkovania:

Jan Novak, bol Vam prideleny termin ockovania. Vas termin a miesto ockovania: 3. 4. 2021 11:25, Stredna zdravotna skola, Trnava1, Daxnerova 6, 91701 Trnava (ASTRAZENECA 1)

Dobrá správa na záver

Vyzerá to tak, že od mája bude očkovacích látok na Slovensku viac, ako záujemcov. Zaočkovať sa tak bude môcť každý, kto o to prejaví záujem. Rovnako vtedy by mohli dôjsť k slovu aj uvoľnenie špeciálne pre ľudí, ktorí sú kompletne zaočkovaní (oboma dávkami + 14 dní).

Viac o vakcinácii

Na očkovanie sa už môžu prihlásiť cez čakáreň aj ľudia starší ako 50 rokov. Mení sa aj typ vakcíny

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.