Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Takmer polovica európskych zamestnancov pracujúcich v kancelárii pociťuje, že ich firemná kultúra utrpela kvôli obmedzeniam v súvislosti s koronavírusom.

Podľa nového prieskumu, ktorý si objednala spoločnosť Ricoh Europe, podpriemerné technologické skúsenosti počas pandémie naštrbili firemnú kultúru v stredne veľkých podnikoch.

Prieskum nahliada na skúsenosti s prácou na diaľku počas pandémie 632 európskych kancelárskych zamestnancov vo firmách s 250 až 999 zamestnancami. Odhaľuje, že zamestnanci pociťujú nátlak na to, aby boli pri práci na diaľku viac online. Napriek tomu pociťujú problém ostať motivovaní a chýba im pocit priateľstva, ktoré zažívali v kancelárii.

Jasná komunikácia a zdravé pracovné vzťahy sú základom podpory firemnej kultúry. Avšak 42 % zamestnancov uvádza, že ich firemná kultúra utrpela tým, že tímy začali pracovať na diaľku kvôli obmedzeniam v súvislosti s koronavírusom. Slabé komunikačné technológie si vyberajú svoju daň aj na spolupráci. Pre tretinu (31%) zamestnancov je ťažké cítiť sa  motivovane a angažovane pri práci na diaľku kvôli komunikačným a technologickým problémom, zatiaľ čo dve tretiny (65 %) hovoria, že im chýba bezprostredná spolupráca s kolegami zoči-voči.

Dôsledkom výziev pri práci na diaľku je aj stres zamestnancov. Takmer tretina (30%) zamestnancov tvrdí, že pociťovali nátlak zo strany zamestnávateľov, aby boli pri práci na diaľku viac online. Podobne je na tom 31 % zamestnancov, ktorí sa cítia pri práci na diaľku vystresovanejší kvôli vonkajším faktorom, ako sú napríklad rodinné povinnosti.

Zamestnanci očakávajú, že spoločnosti podporia ich potrebu pre osobné pracovné skúsenosti, pričom 67 % z nich verí svojej spoločnosti, že po pandémii bude otvorenejšia flexibilnej práci. Niektoré spoločnosti už začali zabezpečovať kanceláriu pre prípadný návrat: 77 % pracovníkov uvádza, že ich zamestnávatelia zaviedli stratégie pre zaistenie bezpečného návratu do kancelárie po ukončení pandémie. Avšak, iba 53% zamestnancov cíti, že ich zamestnávateľ s nimi pravidelne konzultuje ich pocity a obavy ohľadom vytvorenia bezpečného pracoviska.

Nicola Downing, COO, Ricoh Europe, komentuje: „Rok 2020 bol pre každého rokom prispôsobovania sa a našej kolektívnej odolnosti treba tlieskať. No to by nemalo podnikom brániť v ďalšom zdokonaľovaní a zlepšovaní pracovných skúseností. Je potrebné sa zamerať na lepšie spájanie ľudí, či už pracujú z domu, alebo v kancelárii. Vďaka správnym technológiám je spolupráca a prepojenie bezproblémové, čím sa preklenujú spoločenské priepasti. No koniec koncov, len málo vecí môže nahradiť pracovný šum v tesnej blízkosti vašich kolegov. Preto je nevyhnutné zaistiť, aby boli kancelárie inteligentné a bezpečné. Konzultácie so zamestnancami tiež prispejú k vytvoreniu tejto výrazne dôležitej pozitívnej kultúry.“

Stiahnite si našu správu určenú pre stredné podniky na adrese https://www.ricoh.sk/novinky-udalosti/ricoh-prieskumy.

Značky: