TOP_produkt_nowatServerový NAS Synology DS1515 je riešenie do náročnej kancelárie a všade tam, kde sa v budúcnosti počíta a s rozšírením diskového poľa.

Je to jednej z pokročilejších NAS serverov tohto výrobcu a v základnej konfigurácii umožňuje vložiť až päť 3,5“ HDD. Kto vyžaduje špičkovú odozvu diskového poľa, môže vložiť SSD disky a tie použiť ako cache.

f-DS1515_left-45

 

Technická základňa

Predná časť slúži na vkladanie pevných diskov. Základný počet v podobe piatich pevných diskov sa dá rozšíriť o ďalších 10 v podobe dvoch pripojených diskových jednotiek s ďalšími piatimi šachtami. Kompatibilné sú disky HDD aj SSD s rozhraním SATA II a III. Maximálna kapacita je 40 TB, teda v počte 5 × 8 TB na jeden disk.

DSM (1)

V zadnej časti sú dva USB 3.0 porty a dva porty eSATA. Špeciálnou vlastnosťou je počet LAN konektorov. Celkovo štyri gigabitové LAN porty môžu pracovať v režime Failover alebo Link Agregation. Plné diskové obsadenie a štvorjadrový 1,4 GHz CPU je potrebné schladiť a tak sú na zadnej strane dva ventilátory. V nastaveniach DSM sa dá vybrať medzi tichším režimom alebo režimom zvýšeného chladenia. Počas testovania sme narazili na problém s pevným diskom, ktorého životnosť sa blížila ku koncu. Systém na to upozorňoval zvukovou signalizáciou. Tá sa dá vypnúť a naďalej sa bude zobrazovať hlásenie o chybe konkrétneho disku. Testovali sme s dvomi pevnými diskami špeciálne určenými na použitie s NAS stanicami. V našom prípade bola chyba v niektorých poškodených sektoroch a teda disk mal nižšiu kapacitu, ako deklaroval. Výhodou je, že systém tento disk neodmietne a dá sa na vlastné riziko server ďalej používať. V každom prípade ale budete vedieť o potrebe disk, čo najskôr nahradiť alebo zálohovať z neho dáta. Podľa toho, aké pole RAID bolo použité. Celkovú výbavu uzatvára 2 GB RAM a špeciálna procesorová jednotka na prácu s plávajúcou desatinnou čiarkou. Tá je určená pri zapnutom hardvérovom šifrovaní dát, pričom dopad na celkovú prenosovú rýchlosť nie je tak dramatický. S výnimkou záťažových testov prakticky nebudete poznať aktívne šifrovanie a režim bez šifrovania. Určite odporúčame použiť šifrovanie diskov, aby sa k ich obsahu nemohol nikto dostať ani po ich odcudzení.

Funkcie

Ako sme už uviedli vyššie, štyri LAN porty majú dva spôsoby využitia. Prvá možnosť je napojenie na dvoch poskytovateľov alebo dva segmenty siete. Ak jedno pripojenie zlyhá, dostupnosť servera zostáva na ďalšom pripojení. Agregáciou portov zase zvýšite celkovú rýchlosť pripojenia.

Pripojením diskovej jednotky DX513 môžete rozšíriť celkovú kapacitu až na 120 TB. Je potrebné vychádzať z podporovaných modelov. Tie výrobca uvádza na stránke pre každý svoj NAS samostatne. Dozviete sa nielen, aké disky môžete pripojiť, ale aj ktoré USB zariadenia, IP kamery, tlačiarne, Bluetooth, 3/4G moduly a ďalšie zariadenia budú kompatibilné s týmto modelom. Sloty na disky umožňujú uzamknutie a v prípade potreby a podľa ich zapojenia, sa dajú pridávať a vyberať za behu systému. Takisto sa dajú spojiť dva DS1515 servery do zrkadlového režimu. V prípade poruchy hlavného servera, prevezme druhý – pasívny automaticky hlavnú činnosť.

dx513_nowat

DiskStation Manager

DSM je vlastne operačný systém každej stanice. Bez neho by nedokázala poskytovať toľko funkcií, ako poskytuje. Výrobca sa o ňu pravidelne stará a uvoľňuje nové aktualizácie a opravy a pridáva nové funkcie. My sme migrovali z iného NAS a tak proces zabehnutia servera trval len pár minút. Do 15-tich minút však sprevádzkujete základné funkcie servera aj s čistými diskami. Proces zahŕňa aj stiahnutie inštalačného balíka DSM a jeho inštaláciu na pevný disk. To je rozdiel oproti iným NASkám, ktoré majú systém priamo v sebe. Tu jednak dostávate NAS bez pevných diskov a bez systému. Toto riešenie je len zdanlivo náročnejšie na používanie a sprevádzkovanie. Vo výsledku disková stanica spraví všetko automaticky a priamo pri inštalácii na čistý disk umožní vybrať režim RAID a disky naformátuje.

Hlavné rozhranie zobrazuje widget, ktorý monitoruje všetky hlavné funkcie systému. Výber monitorovaných oblastí je na používateľovi. Okrem stavu disku, vyťaženosti siete, CPU a RAM môžete sledovať počet pripojených používateľov.

DSM (3)

Silnou stránkou je sťahovanie ďalších aplikácií. Na to slúži modul Package Center, v ktorom nájdete ďalšie aplikácie na plnohodnotné využívanie NASky. DS1515 má širokú funkcionalitu. Preto nebudeme strácať čas výpisom všetkých možností. Univerzálna a skrátená odpoveď je: „Áno, aj toto DS1515 umožňuje.“. Okrem iného teda máte možnosť stiahnuť antivírusový softvér, Asterisk ak chcete prevádzkovať VoIP ústredňu, tiež aj CMS systém. Samozrejmosťou sú aplikácie slúžiace k napojeniu na známe cloudové služby, iTunes server, alebo špeciálnu downloadovaciu aplikáciu. Tá bude sťahovať z vami definovaných serverov alebo torrentov dáta do vopred pripravených adresárov.

Na takýto server si pokojne môžete nainštalovať aj Drupal alebo Joomlu. Nechýba pridanie internetových obchodov alebo napríklad sprevádzkovanie vlastného emailového servera. Možnosti sú naozaj široké a vďaka nim si viete pripraviť skutočný server zvládajúci pracovný aj multimediálny nápor. Ak chcete generovať vlastný audio podcast, nie je nič jednoduchší, ako si nechať automaticky nainštalovať Podcast Generator. Ak pripojíte k zariadeniu IP kamery, máte k dispozícii program na sledovanie ich obrazov. Na určitý počet kamier si budete musieť zakúpiť samostatnú licenciu.

Všetky aplikácie sú z Package Centra kontrolované a v prípade nových verzií, budete o novinkách informovaní.

Navyše stanicu veľmi ľahko napojíte do firemnej politiky cez LDAP server a Active Directory. Netreba teda používateľské prístupy generovať od základu. Nijak zvlášť sa netreba zmieňovať o tom, že je tu priama podpora zálohovanie pre počítače s OS Microsoft Windows a OS X (Time Machine).

Výhody

  • Možnosti rozšírenia diskového poľa, funkcie záložných systémov, sťahovanie nových aplikácií, vyspelosť operačného systému DSM 5.2, podpora doplnkových USB zariadení

Nevýhody

  • Žiadne podstatné

Verdikt touchIT.sk

Synology DiskStation DS1515 je profesionálne riešenie, ktoré poslúži na akýkoľvek účel. Či už potrebujete ukladať firemné dáta šifrovane a v RAID zálohe a mať k nim prístup „z vonka“ alebo chcete pridať multimediálne funkcie. Všetko, čo potrebujete si nainštalujete a behom krátkej chvíľky sprevádzkujete. Špecialitou sú aplikácie na vytvorenie CMS alebo HR systémov, internetových obchodov alebo iných špecifických služieb. Cena je vyššia, než u „spotrebiteľských NAS“ a navyše bez pevných diskov. Tu ale cena odpovedá možnostiam nasadenia. Počíta sa s výkonnou prevádzkou. Do firmy ideálne riešenie.

Cena: 642 EUR

Zapožičal: Synology

9.2 Pokročilý NAS server

Synology DiskStation DS1515 je profesionálne riešenie, ktoré poslúži na akýkoľvek účel. Či už potrebujete ukladať firemné dáta šifrovane a v RAID zálohe a mať k nim prístup „z vonka“ alebo chcete pridať multimediálne funkcie.

  • Hardvérová výbava 10
  • Možnosti rozšírenia 10
  • Záložné systémy diskov a konektivity 9
  • DiskStation Manager 9
  • SW aplikácie 8

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.