Digitalizácia mení hospodárstvo a spoločnosť v takom rozsahu, ako doteraz žiadny iný technologický trend. Forma spolupráce medzi človekom a strojom, súhra medzi virtuálnym svetom a realitou, dynamiku vývoja mimoriadne zvýrazňujú. Digitálna transformácia je kľúčovou témou podujatia CeBIT v Hannoveri.

Messegelände

Moderné výstavisko v Hannoveri

Dôsledky digitálnej transformácie sú citeľné všade. Práve hospodárstvo je oblasťou, v ktorej sa pod jej vplyvom rúcajú a obnovujú tradičné procesy, etablované štruktúry a posúvajú sa prahy jednotlivých odvetví. Nanovo sa prejednávajú hranice spolupráce na úrovni firiem a celých odvetví a rovnako tak aj na úrovni rozhrania medzi človekom a technológiou. Vznikajú nové formy práce, aj nové obchodné modely.

Deutsche Messe AG: Das Convention Center im Herzen des Messegeländes

Konferenčné stredisko v Hannoveri

S toptémou „d!conomy – no limits“ posúva CeBIT budúci rok do popredia perspektívne možnosti digitálnej transformácie. Nové technológie a možnosti ešte viac urýchľujú proces digitálnej transformácie. Aktuálne sú hnacou silou tohto trendu procesy ako Artificial Intelligence, Virtual & Augmented Reality, autonómne systémy, 3-D-tlač, humanoidy, servisné roboty a drony. Rastúce možnosti využitia v internete vecí (IoT) umožňujú pozitívnu interakciu a nové formy spolupráce medzi človekom a technológiou.

Messegelände, Aussenaufnahme der Halle 2

Hala 2 na výstavisko v Hannoveri

Z tohto dôvodu bude v budúcom roku CeBIT ešte silnejšie zameraný na možnosti používateľských riešení. V halách sa budú napríklad prezentovať celkom konkrétne príklady pre digitalizáciu v odvetviach automotive, bankovníctva a poisťovníctva, obchodu, zdravotníctva, ako aj verejnej správy.

Halle 19/20 Innen- und Aussenaufnahmen

Hala 19/20 na výstavisku

CeBIT sa ako „Global Event for Digital Business“ s top-témou „d!conomy – no limits“ kryštalizuje ako vedúce podujatie pre digitalizáciu a digitálnu transformáciu hospodárstva, verejnej správy a spoločnosti.  Týmto svojím zameraním poskytuje orientáciu všetkým odborníkom, participujúcim na procese tvorby digitálneho podniku, alebo digitálnej verejnej správy.

Deutsche Messe AG: Das Convention Center im Herzen des Messegeländes

V tejto budove sa nachádza aj tlačové stredisko

 

CeBIT 2017 bude počas marca na výstavisku v Hannoveri prezentovať nové používateľsky orientované technológie, nové obchodné modely na báze pohonov dát a nové hodnototvorné reťazce.  Najvýznamnejšie riešenia budú vystavovateľmi prezentované v digitálne sprevádzanej prehliadke „discover d!conomy“, ktorá mala tento rok svoju premiéru v rámci predstavenia výnimočných produktov pre jednotlivé odvetvia hospodárstva. CeBIT vytvára priestor na prepojenie aktérov z hospodárstva, politiky a spoločnosti, ako aj pre – pre niekedy kontroverznú – diskusiu významných medzinárodných vizionárov a top manažérov, o vytvorení nevyhnutných štandardov a rámcových podmienok na  nasadenie nových technológií.

CeBIT – Global Event for Digital Business

CeBIT v Hannoveri je celosvetovo najdôležitejšie podujatie pre digitalizáciu v hospodárstve, verejnej správe a spoločnosti. Každoročne sa na CeBIT-e stretne viac ako 3000 vystavovateľov so zhruba 200 000 účastníkmi. Hlavné zameranie je nasmerované na najnovšie technológie, ako Artificial Intelligence, autonómne systémy, Virtual & Augmented Reality, humanoidné roboty a drony. Megatrendy ako Big Data, Cloud, Internet of Things, Mobile, Security a Social Business, budú prezentované v rámci používateľských scenárov. Na CeBITe je zastúpená aj scéna start-upov. V rámci podujatia SCALE 11 sa prezentuje vyše 400 start-upov. CeBIT 2017 sa bude konať od 20. do 24. marca.  Partnerskou krajinou je Japonsko.

 

Značky: