Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Toyota GR Corolla H2 Concept, poháňaná kvapalným vodíkom, absolvovala 24-hodinové preteky na okruhu Fudži. Ide o prvé pretekárske auto na svete, ktoré používa tento typ paliva. Vodíkový spaľovací motor spoločnosti Toyota bol testovaný vo veľmi náročných podmienkach.

Japonská automobilka je známa svojou snahou rozvíjať vodíkovú elektrickú dopravu, ktorá je založená na technológii palivových článkov, poháňaných elektromotorom. Pred niekoľkými rokmi začala značka pracovať aj na alternatívnom vodíkovom spaľovacom motore. Dôležitým prvkom tohto projektu je štart vodíkového prototypu na diaľkových pretekoch v Japonsku.

Prelomový štart GR Corolla H2 Concept

V druhom kole pretekárskej série Super Taikyu Series 2023 po prvýkrát jazdilo aj auto poháňané kvapalným vodíkom, čo je obrovský krok vpred. Od mája 2021 sa v týchto pretekoch testovala podobná pohonná jednotka, avšak s použitím plynného vodíka.

Toyota GR Corolla H2 Concept pretekárskeho tímu ORC Rookie absolvovala 358 kôl počas 24-hodinových pretekov na legendárnom okruhu Fudži. Použitie kvapalného vodíka skrátilo čas zastávok v boxoch a umožnilo tankovať vozidlo na rovnakom mieste ako autá využívajúce klasické palivá. Kvapalný vodík tiež nevyžaduje toľko prídavných zariadení ako ten plynný a priestor potrebný na inštaláciu zariadení je štyrikrát menší ako doteraz. Vďaka tomu, že nie je potrebné stláčať plyn je možné natankovať veľa áut  jedno po druhom.

Vozidlo využíva, aj napriek zmene podoby vodíkového paliva, rovnaký spaľovací motor, v ktorom bol upravený len systém jeho prívodu. Kvapalný vodík má vyššiu energetickú hustotu, vďaka čomu môže auto prejsť väčšiu vzdialenosť. Čas tankovania však zostal rovnaký, a to 1,5 minúty.

Intenzívne práce na vývoji modelu GR Corolla H2 Concept s motorom na kvapalný vodík umožnili za posledné dva mesiace znížiť hmotnosť auta až o 50 kg. To pomohlo dosiahnuť na trati rýchlejšie časy za jedno kolo v porovnaní s prvou verziou GR Corolla H2 Concept poháňanou stlačeným vodíkom z roku 2021.

Toyota vyvíja vodíkové technológie

Toyota Motor Corporation (TMC) a jej partneri pracujú nielen na samotnom vodíkovom motore, ale aj na jeho výrobe, preprave a spôsoboch využitia vodíka. Spoločnosť má v úmysle súčasne vyvíjať spaľovacie motory na kvapalný aj stlačený vodík, pretože každý z nich má iné vlastnosti.

V prípade plynného vodíka je konfigurácia celého systému napájania jednoduchšia. Pri kvapalnom je to náročnejšie. Ten sa musí skladovať a tankovať pri teplotách pod -253 °C, čo je obrovská výzva. Jeho využitie si vyžaduje vývoj technológie palivových čerpadiel schopnej prevádzky pri takýchto nízkych teplotách. Potom je potrebné myslieť aj na zamedzenie prirodzeného vyparovania vodíka z nádrží a vytvorenie predpisov týkajúcich sa montáže nádrží do vozidiel.

V práci na vodíkových technológiách zohrávajú významnú úlohu aj akademické centrá, ktoré sa zameriavajú najmä na znižovanie rozmerov a hmotnosti zariadení. Univerzita Waseda pracuje na technológii odstredivého čerpadla pre kvapalný vodík, ktoré bude možné využívať v automobilovom priemysle. Univerzity v Kjóte, Tokiu a Wasede tiež spoločne vyvíjajú technológiu supravodivých motorov pre čerpadlá na kvapalný vodík.

Vodík bude aj na pretekoch 24 hodín Le Mans

Počas 24-hodinových pretekov na trati Fudži prezident TMC Koji Sato a Pierre Fillon, prezident ACO (organizátor pretekov 24 hodín Le Mans), oznámili, že od roku 2030 budú autá najvyššej kategórie v týchto legendárnych pretekoch využívať vodík. Uvažuje sa o zavedení technológie palivových článkov alebo o použití spaľovacieho motora poháňaného vodíkom v kvapalnej či plynnej forme.

Značky: