Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Toyota podala v USA novú patentovú prihlášku na dizajn umelého svalu, ktorý umožní robotom reprodukovať ľudské pohyby a vykonávať nebezpečné alebo rutinné úlohy. Umelé svaly sú technológiou založenou na mechanizmoch spolupracujúcich so senzormi, ktoré zabezpečujú presnosť a plynulosť pohybov.

Umelé svaly pre roboty

Toyota má v úmysle použiť túto technológiu na zostavenie robotov schopných napodobňovať ľudské pohyby a vykonávať nebezpečné alebo opakujúce sa úlohy. Patentová prihláška zahŕňa nový spôsob použitia hydraulických alebo pneumatických valcov. Tieto zariadenia sa často porovnávajú s biologickými svalmi. Bežne sa používajú v posuvných dverách na eskalátoroch.

Toyota dospela k záveru, že používanie robotických ovládačov poskytne väčšiu „všestrannosť, výkon a spoľahlivosť“ v porovnaní so súčasnými technológiami, čo by mohlo byť v budúcnosti hlavným prínosom pre jej technológiu na trhu robotov. Podľa dokumentu sa dnes v robotike často používajú hydraulické pohony, ktoré však majú svoje obmedzenia v dôsledku závislosti na tepelnom tesnení a lepení. Toyota pracuje na vyriešení tohto problému používaním vákuových fliaš s elektródami a polymérmi namiesto kvapalín vo fľašiach.

Domáce roboty na podporu človeka

Toyota sa zaoberá vývojom robotov už dlhší čas. V roku 2005 na svetovej výstave Expo v prefektúre Aichi v Japonsku predstavila päť robotov Partner Robots s rôznymi systémami pohybu. Najznámejší z nich je robot, ktorý hrá na trúbke. Ďalším krokom bol Human Support Robot – robot na podporu človeka, riadený hlasom alebo tabletom. Bol schopný dvíhať a prenášať predmety a pohybovať sa po byte a pritom sa vyhýbať prekážkam. Jeho úlohou je pomáhať starším a chorým ľuďom v každodennom živote. Variantom Human Support Robot je Delivery Support Robot, určený na doručovanie tovaru na krátke vzdialenosti. Tieto roboty môžu napríklad doručiť nákupy z blízkeho obchodu, alebo na štadióne roznášať objednané nápoje a občerstvenie z baru bezprostredne do hľadiska.

V roku 2017 Toyota predstavila diaľkovo ovládaného robota T-HR3, ktorý verne reprodukuje pohyby osoby, ktorá ho ovláda. Používa moduly pohonov spojené so senzormi robotického riadiaceho systému (Master Maneuvering System), ktoré umožňujú T-HR3 presne pohybovať končatinami a kontrolovať silu pôsobenia na predmety alebo ľudí, koordinovať pohyby a udržiavať rovnováhu a dávajú operátorovi možnosť cítiť sily pôsobiace na T-HR3. Vďaka 5G sieti možno tohto robota ovládať z ktoréhokoľvek miesta na svete.

V prípade robota, ktorý hrá basketbal, zohrávajú obrovskú úlohu senzory a kamery, ako aj umelá inteligencia počítajúca cestu lopty ku košu. Najväčšiu pozornosť však Toyota venuje domácim robotom. Spoločnosť vybudovala špeciálne laboratórium zariadené ako byt, kde sa roboty učia fungovať v meniacom sa a neraz chaotickom prostredí súkromného domu. Okrem iného sa v ňom testujú najnovšie prototypy robota na čistenie stropov a robotického chápadla na prenášanie chúlostivých predmetov. Cieľom Toyoty je ponúknuť inteligentné bývanie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou budú domáce roboty.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.