Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Toyota sa už druhýkrát po sebe umiestnila na 21. mieste vo výročnom rebríčku 50 najinovatívnejších spoločností sveta, ktorý zverejnila Boston Consulting Group (BCG). Je druhou najlepšou automobilovou značkou v rebríčku, ktorému dominujú technologické spoločnosti. Je tiež jednou z 8 spoločností, ktoré sa umiestnili v Top 50 vo všetkých šestnástich ročníkoch  rebríčka BCG.

Boston Consulting Group, ktorá patrí k najväčším globálnym strategickým poradenským spoločnostiam, každoročne analyzuje inovatívnosť globálnych spoločností na základe prieskumov medzi manažérmi špecializujúcimi sa na inovácie. Tento rok bol rebríček BCG založený na odpovediach 1,5-tisíc odborníkov. V najnovšom ročníku štúdie kládol tím BCG po prvýkrát dôraz najmä na inovácie v oblasti klimatickej neutrality a ochrany životného prostredia. Ako poznamenávajú autori rebríčka, stále viac medzinárodných spoločností sa zaväzuje, že budú v stanovenom časovom rámci bez emisií, no nie vždy sú s tým spojené významné investície do výskumu a vývoja. Z analýzy BCG takisto vyplýva, že príslušnosť k skupine najväčších inovátorov je zvyčajne spojená so záväzkom k inovatívnym riešeniam slúžiacim životnému prostrediu. Toyota – najväčší výrobca elektrifikovaných áut – je toho dobrým príkladom.

 „Lídri v oblasti ekologických inovácií identifikujú oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, aby sa splnili klimatické ciele. Usilujú sa o vývoj produktov a služieb, ktoré sú ekologické a orientované na zákazníka. Tieto inovácie sa môžu týkať produktov a obchodných modelov, ako aj pokročilých technológií,“ píšu autori správy.

Investície do klimaticky neutrálnych technológií

Toyota už v roku 2015 deklarovala, že klimatickú neutralitu dosiahne do roku 2050. Jej stratégia Beyond Zero predpokladá nielen dosiahnutie nulových emisií v prevádzkach spoločnosti po celom svete, ale aj vypracovanie prevádzkových štandardov tak, aby bol ich celkový vplyv na životné prostredie pozitívny.

Po tejto deklarácii nasledovali aj konkrétne rozhodnutia – zavedenie architektúry TNGA, ktorá znižuje dopady výroby áut na životné prostredie, vytvorenie nových výskumných centier ako Toyota Research Institute, ktorý sa špecializuje na autonómne autá a inovatívne využitie umelej inteligencie, výstavba nových tovární na výrobu batérií, pokrokový výskum nových technológií bipolárnych batérií aj batérií s pevným elektrolytom, vývoj radu hybridných, elektrických vodíkových a batériových automobilov a uvedenie mnohých produktov rozširujúcich využitie vodíkových palivových článkov do nových priemyselných odvetví.

Do konca tohto desaťročia investuje Toyota 60 miliárd eur do elektrifikovaných áut, vrátane 15 miliárd eur do technologického vývoja a výroby batérií. Aby sa zvýšila šanca na prelomové objavy, ktoré urýchlia dekarbonizáciu dopravy, automobilka paralelne skúma rôzne technológie pohonu. Okrem hybridov, plug-in hybridov, elektromobilov s batériami a vodíkom testuje riešenia ako systém vymeniteľných batérií pre elektrické dodávky, vodíkové kazety, vodíkové spaľovacie motory, motory kompatibilné s hydrogenovaným rastlinným olejom HVO100 a syntetickými palivami.

Značky: