Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien.

Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť – budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ktoré poznamenajú podobu podnikových sieťových prostredí.

  1. Wi-Fi telefonovanie získa popularitu: Zavedenie podpory VoWi-Fi v zariadeniach so systémom Apple iOS a podpora zo strany významných poskytovateľov služieb bude znamenať, že sa prínosu bezproblémových mobilných hovorov cez Wi-Fi siete, vrátane cenových výhod pri roamingu tento rok dočká širší okruh používateľov.
  1. Lokalizačné služby sa stanú mainstreamom: Bezdrôtové prostredia, najmä v odvetviach ako maloobchod, zdravotníctvo alebo pohostinstvo, ťažia z prínosov rozvoja technológií umožňujúcich analýzu v kontexte lokality. Zdokonaľovanie Wi-Fi spolu s technológiami, ako je napríklad Cisco Beacon Point, zjednoduší vyhľadávanie ideálnej trasy a optimalizáciu usporiadania priestoru. Výsledok: služby, založené na lokalizácii prestanú byť okrajovou záležitosťou a nájdu masové uplatnenie.
  1. Internet vecí zasadne do kancelárií: Internet vecí začína nachádzať široké uplatnenie vo výrobe a teraz prevádzkoví manažéri prichádzajú aj na jeho prínosy v kanceláriách. Môže to byť v podobe inteligentného osvetlenia, lokalizačných služieb na pracoviskách alebo pripojených klimatizačných systémov. Môžeme očakávať, že podniky prepoja všetky „veci“ na pracoviskách, čo umožní väčšiu konsolidáciu rôznych systémov – všetko vďaka lepším bezpečnostným mechanizmom, ako je segmentácia a profilovanie.
  1. Zo sieťového administrátora sa stane sieťový programátor: Rozmach programovateľnosti sietí a SDN vyžaduje nové znalosti a zručnosti. Správcovia sietí, ktorí dokážu spojiť rozsiahle znalosti problematiky sietí s programátorskými zručnosťami, môžu výrazne zefektívniť prevádzku siete. Dá sa očakávať, že v roku 2017 začne stúpať počet správcov sietí, ktorí budú študovať programovanie s pridanou hodnotou v rámci projektov ako je Cisco Learning Network.
  1. Zaistenie kvality sietí – vyššia vyspelosť a presun do cloudu: zaujímavé príležitosti otvára strojové učenie. Budeme sa stretávať s účinnejšími funkciami pre zaistenie kvality siete a riešenie problémov. Vďaka poskytovaniu týchto schopností z cloudu a využitiu agregovaných skúseností väčšej množiny sietí sa môžeme tešiť na podstatne lepšiu (a rýchlejšiu) diagnostiku a nápravu problémov.
  1. Zmena podoby WAN: Mnoho podnikov presúva aplikácie do cloudu a bude zásadne meniť úpravu architektúry svojich sietí WAN. Tradičné „demilitarizované zóny“ v ich vlastných dátových centrách budú rozšírené alebo v niektorých prípadoch nahradené kapacitou hosťovanou v kolokačných centrách. To znamená, že netreba premávku smerujúcu do cloudu posielať naspäť do dátového centra a následne do internetu.
  1. Do podnikov prichádza NFV: Virtualizácia stojí v centre pozornosti – a z dobrých dôvodov. Virtualizácia sieťových funkcií (NFV) sa rozšíri od poskytovateľov služieb do podnikov a to najskôr do pobočiek. Umožní sieťarom – priekopníkom, ktorí spravujú množstvo pobočkových sietí jednoduchšie poskytovať, reťaziť a rozširovať sieťové služby.
  1. SDN opúšťa hranice dátového centra: Softvérovo definované siete (SDN) sa už začali zakoreňovať v dátových centrách a teraz aj vo WAN sieťach. Očakávame, že sa SDN uchytia aj v kampusových sieťach a to v pevných aj bezdrôtových prostrediach. Viac komplexnej programovateľnosti a automatizácie vo všetkých sieťových doménach sa v roku 2017 začne stávať realitou.
  1. Programovanie sa presúva zo zariadenia do kontroléra: Programovateľnosť na úrovni zariadenia je síce základom udržateľnej automatizácie sietí, ale je pravdepodobné, že tento rok sa pozornosť omnoho viac zameria na programovateľnosť na úrovni kontrolérov. Odtiaľ totiž vychádza skutočné zjednodušenie, škálovateľnosť a prepracovanosť siete. Väčšina inovácií z hľadiska programovateľnosti sa odohrá na úrovni kontroléra s priamym dopadom na služby prebiehajúce v sieti a nie pri jednotlivých zariadeniach.
  1. Nízko výkonové bezdrôtové siete naberajú dych: Bezdrôtové pripojenie s nízkym výkonom (LPWS) sa rozvíja a ponúka mnoho nových možností využitia internetu vecí. Je to ideálne riešenie pre veľké množstvo geograficky rozptýlených nízko nákladových senzorov s malým tokom dát, kde je požadovaná dlhá výdrž batérie alebo nízka spotreba. Technológie pre takzvané nízko kapacitné pripojenie internetu vecí, čiže „narrow band“ (NB-IoT) a LoRa budú pre rozvoj rôznych riešení internetu vecí kľúčové.

 

Autor: Jeff Reed, Senior Vice President Enterprise Infrastructure and Solutions Group at Cisco

Značky: