Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. oznamuje, že s účinnosťou od 1. júla 2023 vyprší rámcová zmluva so spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. (UPC), na základe ktorej má spoločnosť UPC udelený súhlas na retransmisiu televíznych programov skupiny Markíza, ako aj na poskytovanie ďalších doplnkových služieb. Od toho dňa UPC stratí právo distribuovať televízne stanice skupiny Markíza a poskytovať súvisiace doplnkové služby.

Skupina Markíza vyjadruje poľutovanie nad tým, že približne 134-tisíc zákazníkov UPC stratí prístup k jej TV staniciam Markíza, Doma a Dajto. Aj naďalej však zostáva otvorená rokovaniam o korektnom predĺžení zmluvy, čo by odvrátilo úplné odpojenie staníc Markízy pre zákazníkov UPC.

Generálny riaditeľ skupiny Markíza Matthias Settele vysvetľuje, že Markíza každoročne rokuje o zmluvách ohľadom distribučných práv s rôznymi slovenskými operátormi. Za obdobie posledných 10 rokov je to však prvýkrát, čo situácia dospela až do veľmi reálnej obavy z odpojenia staníc pre zákazníkov UPC.

„Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, žiaľ, zatiaľ sme nedospeli  k dohode. Vyzývame UPC, aby pokračovali v rokovaniach a nenechali svojich 134-tisíc zákazníkov bez prístupu ku kanálom skupiny Markíza. Vždy sa snažíme o férovú dohodu a operátorom ponúkame transparentné a porovnateľné podmienky. Tieto boli všetkými ostatnými operátormi akceptované. Mrzí nás, že práve UPC zatiaľ nepristúpilo na našu štandardnú ponuku a neuzavrelo s nami zmluvu, ktorá by reflektovala návrhy dvoch ponúk na jeden rok alebo tri roky. Dúfame, že UPC záleží na dostupnosti porovnateľných služieb pre ich zákazníkov.“

Markíza zároveň odmieta, že by neprávom či neúmerne navyšovala poplatky za svoje televízne stanice. Cena za ich šírenie je totiž dlhodobo pod európskym trhovým priemerom a podľa Matthiasa Setteleho priebežne so všetkými operátormi prebieha komunikácia o ich postupnom zvyšovaní.

„Poplatky za naše kanály vychádzajú z ich hodnoty. Zároveň sme partnerov dlhodobo a priebežne informovali a informujeme o postupnom zvyšovaní cien, až kým nedosiahneme férovú trhovú odplatu, odzrkadľujúcu prínos našich staníc pre ponuku operátorov. Zároveň im poskytujeme možnosť uzatvárať s nami dlhodobé kontrakty a pripraviť pre ich zákazníkov balíčky a služby, ktoré je možné ponúkať na dlhšie obdobie.“

Značky:

Komentáre sú uzavreté