Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP Inc zverejnila nové výsledky zo svojej štúdie Work Relationship Index, ktorá po celom svete skúma vztah zamestnancov k ich práci.

Globálna štúdia zahrňuje odpovede viac než 15 600 respondentov vo 12 krajinách. Ukazuje, že vzťah k práci je často vyhrotený a očakávania zamestnancov rastú. Prostriedkom na zlepšenie by mohla byť umelá inteligencia (AI).

Hlavné body správy

  • Iba 27 % znalostných pracovníkov tvrdí, že majú zdravý vzťah k svojej práci.
  • Umelá inteligencia môže byť kľúčom k lepšiemu vzťahu k práci – za veľký prísľub ju považujú predovšetkým vedúci pracovníci a IT manažéri
  • 75 % vedúcich pracovníkov vo firmách si myslí, že AI im prácu uľahčí.
  • 55 % znalostných pracovníkov verí, že umelá inteligencia im otvorí nové príležitosti, aby ich práca bavila; rovnaké percento si myslí, že umelá inteligencia urobí ich prácu zaujímavejšou.

„Umelá inteligencia predstavuje príležitosť na zmenu dynamiky našej práce. Môže vytvoriť pozitívnejšie a produktívnejšie prostredie pre všetkých,“ hovorí Kateřina Barbier, generálna riaditeľka spoločnosti HP pre Česko, Slovensko a Maďarsko. „Aby sme podporili väčšie pochopenie a prijatie AI, vedúci pracovníci musia prevziať iniciatívu a presvedčiť zamestnancov o potenciáli umelej inteligencie, vzdelávať ich a stáť na čele jej efektívnej integrácie.“


Vzťah k práci je vyhrotený a očakávania rastú

Vzťah k práci podľa štúdie momentálne nie je ideálny – iba 27 % znalostných pracovníkov uvádza, že majú zdravý vzťah k práci. Súčasne prudko vzrástli ich očakávania: 58 % respondentov uvádza, že sa za posledné tri roky zvýšili. Trend je viditeľný najmä v rastúcich ekonomikách, kde túto skúsenosť zdieľa cez 70 % pracovníkov, vo vyspelých ekonomikách je to potom zhruba 50 %.

Ľudia si stále viac uvedomujú, že umelá inteligencia môže prispieť k zlepšeniu ich pracovného života. Väčšina vedúcich pracovníkov a osôb s rozhodovacími právomocami v IT vidí potenciál AI vo vyvážení pracovného a súkromného života. Podobne to vnímajú aj zamestnanci, ktorí sa domnievajú, že AI môže zefektívniť úlohy a uľahčiť ich prácu (75 % vedúcich pracovníkov podnikov, 58 % znalostných pracovníkov).

Integráciu umelej inteligencie musí riadiť vedenie firiem

Štúdia ukazuje, že je potrebné, aby vedúci pracovníci podnikov dostatočne informovali o výhodách umelej inteligencie a vzdelávali zamestnancov v tom, ako ju začleniť do svojich pracovných procesov. Môžu tak dosiahnuť lepšie obchodné výsledky a zároveň posilniť vzťah svojich zamestnancov k práci. Prieskum ďalej ukázal, že pretrváva neistota ohľadom toho, ako najlepšie naplno využívať AI:

  • Dvaja z piatich ľudí (42 %) si nie je istých, kedy umelú inteligenciu v práci využívať
  • 41 % sa necíti byť vhodne vybavených na to, aby na svojej pozícii využili plný potenciál umelej inteligencie

Vzhľadom na to, že 73 % vedúcich pracovníkov a 66 % znalostných pracovníkov sa vyslovilo za komplexné školenie v oblasti AI, je zrejmé, že firmy by mali preferovať iniciatívy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie v tejto oblasti.

„V neustále sa vyvíjajúcom pracovnom prostredí, kde sa firmy snažia dosiahnuť maximálne zapojenie a produktivitu zamestnancov, rovnako ako udržiavať ich motiváciu, sa strategická integrácia umelej inteligencie ukazuje za vhodný základ pre transformáciu,“ uzatvára Kateřina Barbier.

Celú správu Work Relationship Index „AI in the Workplace“ si môžete stiahnuť cez tento odkaz.

Značky: