Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skúsenosť s využívaním umelej inteligencie

Jazykové generatívne modely umelej inteligencie ako Chat GPT, Bing Chat alebo obdobné služby boli celosvetovo predstavené koncom roka 2022. Od samého počiatku boli k dispozícii aj slovenským užívateľom, dokonca umelá inteligencia rozumie aj komunikácii v slovenčine.

Počas šiestich mesiacov od uvedenia (do mája 2023) si tieto jazykové generatívne moduly umelej inteligencie na Slovensku aspoň raz vyskúšalo 13% populácie. Z celkovej slovenskej populácie to predstavuje približne 560 tis. obyvateľov.

Tých, čo využili četovacie služby umelej inteligencie viackrát, je medzi Slovákmi približne 5%.

Približne polovica slovenskej populácie (46%) už o službách založených na generatívnej umelej inteligencii počula, ale ešte ich nevyužila. Viac ako 40% obyvateľov Slovenska ešte o takýchto službách ani nepočulo.

Dá sa povedať, že umelá inteligencia je momentálne vo fáze, keď sa s ňou zoznámili inovátori a skupina bežne nazývaná „early adopters“. Bežní masoví užívatelia sa k nej ešte nedostali.

Kto využíva umelú inteligenciu?

Umelá inteligencia, ako každá technologická novinka, viac zaujíma mužov ako ženy. Dokonca, medzi častejšími užívateľmi (využili sledované služby umelej inteligencie viackrát) sú približne dve tretiny mužov a jedna tretina žien.

Najčastejšie využívajú služby umelej inteligencie študenti (strednej aj vysokej školy), resp. mladí ľudia vo veku do 24 rokov. V týchto skupinách má skúsenosti s umelou inteligenciou približne štvrtina. Pravidelných používateľov je však len polovica z tých, čo už aspoň jednu z četovacích služieb vyskúšali.

So zvyšujúcim sa vekom klesá podiel tých, čo umelú inteligenciu využívajú a zároveň rastie podiel tých, ktorí o umelej inteligencii ešte ani nepočuli.

Napriek tomu, medzi dôchodcami je už 6%-ná skupina, ktorá z umelou inteligenciou nejakú skúsenosť má.

Prieskum bol realizovaný kombináciou osobného a online dopytovania s cieľovou skupinou celá populácia Slovenska vo veku 15-79 rokov. Dopytovanie prebehlo v máji 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.