Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Softvérová a poradenská spoločnosť SAS poskytne poisťovni trhom overenú softvérovú platformu a rozsiahle konzultačné služby lokálneho tímu.

Nový medzinárodný štandard pre finančné vykazovanie s názvom IFRS 17 Poistné zmluvy začne v poisťovníctve platiť od 1. januára 2022, prípravy poisťovní na zmeny však začínajú už v súčasnosti. Projekty pre zavedenie nového štandardu totiž poisťovniam môžu trvať aj viac ako rok.

Medzi prvými začína na Slovensku zavádzať štandard IFRS 17 Union poisťovňa a.s., a to s podporou softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS, ktorá jej poskytne nielen potrebnú softvérovú platformu, ale aj tím lokálnych konzultantov s rozsiahlymi skúsenosťami s napĺňaním regulačných požiadaviek vo finančných inštitúciách.

IFRS 17 prináša zásadné zmeny v spôsobe riadenia a modelovania rizík a vnáša tiež vyššiu transparentnosť do vyhodnocovania finančnej kondície poisťovní. Podľa nových princípov musia poisťovne napríklad detailne reportovať, aký majú jednotlivé poistné a zaisťovacie zmluvy dopad na ich finančné výsledky a riziká. Nové pravidlá preto kladú veľké nároky na objem a zložitosť výpočtov, a tým aj na spracovanie a kvalitu dát.

Teší ma, že Union poisťovňa si pre náročný projekt zavedenia IFRS 17 vybrala spoločnosť SAS a ocenila tak nielen našu trhom overenú softvérovú platformu, ale aj flexibilné a lokálne dostupné poradenské služby,“ hovorí Richard Kraus, obchodný riaditeľ SAS Slovakia.

Union poisťovňa bude využívať pre IFRS 17 riešenie SAS Expected Credit Loss a SAS Regulatory Content for IFRS 17, postavené na rovnakej flexibilnej a výkonnej analytickej platforme, aká poisťovniam a bankám po celom svete pomáha pri napĺňaní regulačných požiadaviek známych ako Solvency II a IFRS 9. Platforma podporuje metodiku potrebnú pre úspešnú implementáciu IFRS 17, poskytuje poisťovniam maximálnu transparentnosť a umožňuje aktuárom a manažérom rizík efektívne spolupracovať s účtovnými oddeleniami.

Značky: