Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

UNIQA poisťovňa zaznamenala minulý rok podľa predbežných výsledkov rast predpísaného poistného o 6,43%.

Aj vďaka rekordnému trhovému podielu vo výške 5,46% si upevnila svoje postavenie na poistnom trhu. Celková škodovosť bola minulý rok na úrovni 73%, čo spôsobili dve väčšie poistné udalosti v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti.

Koncern skupiny UNIQA Insurance Group, v rámci ktorej pôsobí aj UNIQA poisťovňa, dosiahol podľa predbežných výsledkov zisk pred zdanením 225,5 mil €. Znamená to mierne zlepšenie oproti očakávaniam, a to aj napriek predaju spoločnosti v Taliansku.

Podľa predbežných výsledkov predpísala UNIQA poisťovňa minulý rok na poistnom celkovo 122 505 mil € a narástla o 6,43%. Dosiahla tak rekordný podiel na trhu na úrovni 5,46%. Slovenský trh rástol v tomto období len o 1,42%.

„Máme za sebou úspešný rok s medziročným nárastom predpísaného poistného o viac než 6%. Som veľmi rád, že sme rástli vo všetkých segmentoch poistenia a vo všetkých obchodných kanáloch, za čo patrí vďaka všetkým našim obchodníkom a partnerom,“ komentoval výsledky spoločnosti generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.

V neživotnom poistení UNIQA poisťovňa  rástla o 4,27%, predpísané poistné dosiahlo  86 019 mil. €. V rámci neživotného poistenia sa opäť dobre darilo segmentu nehnuteľnosti a domácnosti, ktorý zaznamenal razantný medziročný nárast o 19%, čo predstavuje v predpise o 1,4 mil € viac ako minulý rok. Celkový objem predpisu v tomto segmente bol 11,6 mil €. Veľmi dobre sa na trhu ujalo aj pripoistenie kybernetických rizík (Kyber poistenie), ktoré v minulom roku zatraktívnilo náš najoceňovanejší produkt Domov&Šťastie. Pripoistenie proti nástrahám internetu ponúkame v širokom rozsahu ako jediní na trhu.

Výborne sa darilo aj cestovnému poisteniu, ktoré odvlani narástlo o 44%. Dôvodom bola rozšírená spolupráca s cestovnými kanceláriami ako aj nová webstránka uniqa.sk, ktorá podporila a zjednodušila klientom možnosť poistiť sa online.

V životnom poistení UNIQA poisťovňa v roku 2016 zaznamenala výrazný nárast predpisu o 11,88  % na celkom 36 487 mil. €. Na výsledok mal vplyv nárast uzatvorených jednorazových životných poistiek, ale najmä úspešná spolupráca s bankami, maklérmi a MLM, kde výrazne narástla produkcia aj vďaka inovácii nášho nosného produktu.

Trh životného poistenia na Slovensku stratil celkovo 1,98%, čo spôsobil najmä vývoj prepísaného jednorazového životného poistenia, ktoré podľa relevantných ukazovateľov klesá. Trhový potenciál dramaticky redukuje aj demografia. Absolútna veľkosť skupiny klientov 25-40 rokov, ktorí najčastejšie uzatvárajú životné poistenie, od roku 2008 klesá tempom asi 3% ročne a s ňou aj trhový potenciál. Trh životného poistenia na Slovensku tiež poznačil odklon klientov od investičných zmlúv k zmluvám, ktoré kryjú riziká, kvôli čomu klesá aj priemerné poistné na jednu zmluvu.

Celková škodovosť UNIQA poisťovne bola v roku 2016 na úrovni 73 %, čo spôsobili najmä dve väčšie poistné udalosti v neživotnom poistení.

Počet zmlúv v portfóliu poisťovne dosiahol v minulom roku 671 494 tisíc kusov, čo oproti roku 2015 znamená nárast o 3,5% ( 650 tis v roku 2015).

Predbežné výsledky skupiny UNIQA Insurance Group

UNIQA poisťovňa pôsobí v rámci skupiny UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni. Koncern podľa predbežných výsledkov dosiahol v účtovnom roku 2016 zisk pred zdanením vo výške 225,5 mil €. Znamená to, že zisk prekročil cieľ oznámený v januári 2016 a to aj napriek predaju spoločnosti v Taliansku. Predpis poistného klesol o 3,1 %, čo spôsobil výhradne plánovaný pokles kapitálovo náročných jednorazových poistení v segmente životného poistenia. Zníženie jednorazových poistení bolo čiastočne vykompenzované značným nárastom poistení v segmente zdravotného poistenia vo výške 4,1% a v segmente majetkového a úrazového poistenia vo výške 3,2%. Výsledkom tohto vývoja bolo zvýšenie opakujúceho sa predpisu poistného v celej skupine o 2,3%.

Dividendy za rok 2016 sa v súlade s progresívnou dividendovou politikou majú opäť zvýšiť. Správna rada chce preto navrhnúť dozornej rade a výročnému valnému zhromaždeniu vyplatenie vyššej dividendy vo výške 49 centov za akciu za bežný účtovný rok (v roku 2015 to bolo 47 centov).

Značky: