Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval medzinárodnú konferenciu o efektívnejšom využívaní priamo riadených programov a ich synergiou s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami.

Odborníci na priamo riadené programy z  krajín V4+4 – Českej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska si na konferencii vymenili svoje skúsenosti z využívania finančných prostriedkov z priamo riadených fondov, podelili sa s príkladmi dobrej praxe a úspešnými projektmi.

Spolu s našimi partnermi z  V4+4 sme hľadali možnosti na zefektívnenie využívania finančných prostriedkov z priamo riadených programov, v ktorých je vyčlenených až 175 miliárd eur. Slovensko z nich doteraz takmer nečerpalo, a preto sa ich musíme naučiť využívať,“ uviedol podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši. Na konferencii prezentovali svoje skúsenosti a rady aj predstavitelia Európskej komisie, na čele s riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie (tzv. DG REGIO) Erich Unterwurzacherom a riaditeľkou Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Andrianou Sukovou.

Pomocou priamo riadených programov môžeme kompenzovať možné straty z kohéznej obálky pre ďalšie programové obdobie, ktoré sú spôsobené daňou za úspech,“ povedal R. Raši s tým, že Slovensku sa v posledných rokoch darilo, má historicky najnižšiu nezamestnanosť a podiel HDP na občana vzrástol z 55 % priemeru EÚ v roku 2003 na súčasných 77 %, a preto by naša alokácia z európskeho rozpočtu na ďalšie programové obdobie rokov 2021–2027 mala byť nižšia.

„Programy priamo riadené Európskou komisiou ponúkajú dodatočné finančné prostriedky pre krajinu, ako aj možnosti zapojiť sa do strategických sietí a partnerstiev v európskom priestore. Náš úrad si kladie za cieľ zefektívniť využívanie nástrojov podpory Európskej únie na Slovensku,“ povedala generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán na Úrade podpredsedu vlády Denisa Žiláková. ÚPVII preto plánuje posilnenie centrálnej koordinácie a usmerňovania priamo riadených programov v podmienkach Slovenskej republiky či zlepšenie informovanosti potencionálnych prijímateľov týchto programov vytvorením webovej stránky www.eurofondy.gov.sk.

Podpredseda Úradu vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes viedol aj bilaterálne rokovanie so zástupkyňou generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Andrianou Sukovou, s ktorou diskutoval o budúcom programovom období a predstavil jej  operačné programy financované z Európskeho sociálneho fondu, ktoré sme realizovali za posledné dve programové obdobia.

„Slovensko podporuje koncentráciu na obmedzený počet cieľov a oblastí, ale zároveň požadujeme dostatočnú flexibilitu pre členské štáty. Tie by si mali určiť, kam budú smerovať investície z Európskeho sociálneho fondu,“ uviedol Richard Raši.

Značky: