Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Komisia pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 11.4.2017  prostredníctvom elektronického hlasovania schválila finálne znenie Pravidiel poskytovania národnej domény .sk.

Komisia tak postupovala v súlade so závermi priebežnej komunikácie so zástupcami registrátorov a internetovej komunity, z ktorých vyplynuli posledné revízie upravujúce finálne znenie Pravidiel a Cenníka s platobnými podmienkami. Oba dokumenty začnú platiť pre všetkých držiteľov aj registrátorov od konca mája 2017.

„Spoločne s registrátormi a internetovou komunitou sa nám podarilo vytvoriť nové moderné pravidlá registrácie domén najvyššej úrovne. Pôvodná verzia schválená už v roku 2016 reflektovala spoločné úsilie o zavedenie najmodernejších štandardov v oblasti registrácie internetových domén, ktoré prinášajú množstvo pozitívnych zmien pre registrátorov aj držiteľov. Aj keď väčšina posledných revízií je skôr kozmetického charakteru, niektoré súčasné úpravy posúvajú túto hranicu ešte ďalej. Očakávame, že prechod na nové pravidlá prinesie pre všetkých vyššiu mieru bezpečnosti, flexibility a transparentnosti pri využívaní menného priestoru v .sk doméne,“ hovorí riaditeľ SK-NIC, a. s., Peter Bíro.

Nové pravidlá už minulý rok schválila komisia zložená zo zástupcov štátu, správcu domény najvyššej úrovne .sk a reprezentantov registrátorov a ostatných oblastí internetovej komunity. Pravidlá sprehľadnia životný cyklus domén .sk a zabránia tak špekulatívnym nákupom domén, čím sa zjednoduší a zatraktívni menný priestor v .sk doméne. Po novom si budú môcť firmy a jednotlivci zaregistrovať doménu až na 10 rokov dopredu, čím odpadne množstvo každoročnej administratívy spojenej so správou domény.

Nové pravidlá vstúpia do platnosti od 31. mája 2017 a prinesú viacero ďalších vylepšení. Finálne znenie pravidiel obsahuje niekoľko doplňujúcich zmien, ktoré vychádzajú v ústrety držiteľom aj registrátorom domén. Úplne sa v nich ruší poplatok za zmenu registrátora a držiteľa. Držitelia tak za doménu zaplatia vždy iba jednotný poplatok 10€ za predĺženie registrácie domény o jeden rok, za zmeny registrátora či držiteľa už platiť nebudú.

Registrátor pri prebratí správy domény na seba začne so správou v rozsahu minimálne jednoročného obdobia, t.j. „od začiatku“, kde podľa vzoru v zahraničných registroch nastane automatické jednoročné predĺženie registračného obdobia.  Registrátori taktiež nebudú musieť platiť žiaden ročný poplatok za štatút registrátora. Vznik registrátora bude po novom spoplatnený iba jednorazovým poplatkom 200€, pričom do konca apríla je pre všetkých registrátorov v rámci migrácie na nový systém tento úkon poskytovaný bezplatne.

Ďalšou zmenou je zabezpečenie správy o doménu či používateľa pri náhlom ukončení činnosti registrátora – správu v tej chvíli zabezpečí priamo SK-NIC. Keďže ceny SK-NICu nesmú konkurovať bežným registrátorom, a teda musia byť podľa požiadaviek registrátorov primerane vyššie, tento model bol primerane zahrnutý do finálneho cenníka, každý používateľ však bude mať určité obdobie, kedy môže bez akéhokoľvek poplatku plynule prejsť od SK-NICu k ľubovoľnému registrátorovi.

Značky: