Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!

„Grant Kvalita vzdelávania patrí medzi naše najstaršie a najobľúbenejšie. Pre vysoké školy ho otvárame už po desiatykrát, čo hovorí o neustálej potrebe vysokých škôl túto formu podpory využívať, rovnako tak ich ambíciách neustále skvalitňovať vyučovacie procesy. Takáto spätná väzba nás obzvlášť teší a veríme, že grant bude mať pozitívny vplyv na aktívne skupiny pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu. Cieľom grantu je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Možnosť získať finančný grant budú mať projektové tímy zo slovenských vysokých škôl. Tie môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov.

Hlavné kritériá, ktoré musia projekty spĺňať:
· Inovatívnosť – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.
· Medzinárodná spolupráca – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
· Prepojenie na prax – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
· Udržateľnosť zmien – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.
Termín na prihlásenie projektov: 2. 9. – 20. 10. 2015
Plánovaná výška grantu: 40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Viac informácií, kritériá a elektronický formulár na podanie grantu tu: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/
Bližšie informácie o všetkých grantoch a programoch nájdete na: www.nadaciatatrabanky.sk.

Značky: