Mnohým ľuďom sa skončili výhodné fixácie cien energií a podniky dnes premýšľajú, ako čeliť neustálemu zvyšovaniu cien softvéru alebo zvyšovaniu cien poskytovateľov infraštruktúrnych služieb.

Predvídateľné náklady na IT na 5 rokov s HPE GreenLake

Je vôbec možné v dnešnej dobe uvažovať o prevádzke IT infraštruktúry s meniacimi sa potrebami organizácie a jej jednotkovými nákladmi, ktoré sa nemenia niekoľko rokov? Môžem si uzamknúť atraktívnu cenu za 1 GB skutočne využívanej diskovej úložnej kapacity, podobne ako sme to poznali z predchádzajúcich atraktívnych zmlúv za 1 kWh elektrickej energie? Znie to príliš ako sci-fi? Nie, takéto riešenie skutočne môžeme ponúknuť. Volá sa HPE GreenLake.

Sú to už takmer 2 roky, čo AUTOCONT začal predávať služby HPE GreenLake v rámci svojich servisných zmlúv a máme v tejto oblasti praktické skúsenosti z ponúk, ale aj z mnohých prevádzok zákazníkov, ktorí už tieto služby využívajú. Tento typ služieb využívame aj my na prevádzku dátového centra, z ktorého ponúkame cloudové služby našim zákazníkom. Radi by sme sa s vami v novom roku podelili o najnovšie informácie z tejto oblasti, aby sme tak podporili vaše úvahy o efektívnosti vašej IT prevádzky v budúcnosti.

Zdroj: Autocont

Typické výhody HPE GreenLake pre podnikové ukladanie dát

Aby sme vám zjednodušili pohľad na výhody, ktoré dnes poznáme vďaka týmto službám HPE pre efektívnu prevádzku IT infraštruktúry, vybrali sme ako príklad jednu oblasť riešenia – podnikové dátové úložisko. A tu sú uvedené výhody HPE GreenLake:

 • Transparentné a predvídateľné náklady na prevádzku – v dnešnej dobe rastúcich cien energií, softvéru a hardvéru a ľudskej práce je veľmi výhodné mať očakávané náklady na prevádzku dátového úložiska aj pre jeho meniaci sa rozsah. To všetko bez veľkých počiatočných investícií, len s mesačnými platbami.
 • Dátové úložisko s minimálnym rizikom a flexibilitou podľa meniacich sa potrieb – namiesto vlastníctva a údržby dátovej infraštruktúry, služba založená na prostom používaní technológií a prístupe k nim vo vlastnom dátovom centre. Navyše sa nemusíte obávať nadbytočnej alebo nedostatočnej kapacity. Vďaka voľnej kapacite, ktorá je zahrnutá v cene služby, je možné službu podľa potreby škálovať.
 • Zrýchlenie obstarania a zjednodušenie IT procesov – stanovenie priorít termínov dodania technológií HPE pre danú službu, ako aj zmena princípu obstarania úložísk z pôvodného princípu zameraného na LUN na princíp obstarania potrebných aplikácií a ich SLA. Prvotné dodanie sa môže posunúť z mesiacov na týždne a uvedenie meniacej sa kapacity do prevádzky z týždňov na minúty.
 • Prevádzkujte akúkoľvek aplikáciu bez kompromisov – môžete splniť podmienky akejkoľvek SLA. Platforma HPE GreenLake poskytuje bezkonkurenčnú garantovanú 100 % dostupnosť dát pre kritické aplikácie a špičkovú 99,9999 % spoľahlivosť.
 • Zabezpečenie maximálnej kvality služieb pre kritické aplikácie – HPE GreenLake poskytuje inteligentnú kvalitu služieb (QoS) pre kritické pracovné zaťaženia. Procesy QoS umožňujú uprednostniť konkrétnu skupinu zväzkov alebo aplikácií, aby sa zabezpečilo, že očakávaný výkon bude zabezpečený za každých okolností.
 • Prehľadný manažment odkiaľkoľvek – jednotný manažment umožňuje spravovať a monitorovať geograficky distribuované systémy z jedinej cloudovej konzoly, takže správa desiatok systémov je rovnako jednoduchá ako správa jedného.
 • Režim správy na báze umelej inteligencie – nekonečné „hasenie požiarov“ sa stáva minulosťou. Špičková technológia AIOps pre infraštruktúru podporuje autonómne operácie a pomáha zabezpečiť, aby boli aplikácie vždy dostupné a fungovali optimálne. Dokáže predvídať a eliminovať výpadky služieb, identifikovať problémy medzi úložiskami a virtuálnymi servermi a podobne.
 • Väčší priestor na stanovenie priorít a úsporu prevádzkových nákladov – IT oddelenie organizácie sa mení z prevádzkovateľa na poskytovateľa služieb a namiesto špecializovanej správy IT infraštruktúry sa môže zamerať na hlavné ciele rozvoja a podporu kľúčových IT procesov.
Zdroj: Autocont

Typová kalkulácia HPE GreenLake pre nové dátové úložisko

Ako príklad výhod využívania služieb HPE GreenLake prostredníctvom servisnej zmluvy s nami, uvádzame tento typický výpočet pre vybranú konfiguráciu úložiska HPE Alletra 5000:

 •  Použiteľná kapacita úložiska 20 TB s 20 % dodatočnou rezervnou kapacitou   do 25 TB na okamžité použitie.
 •  Mesačná fixná platba za službu je 1 907 € a dĺžka zmluvy 5 rokov.
 •  Pevná cena za využítie kapacity 1 GB = 0,095 € v pásme do 35 TB.
 •  Pevná cena za využítie kapacity 1 GB = 0,0821 € v pásme od 35 TB do 46 TB.
 •  Pevná cena za využítie kapacity 1 GB = 0,0692 € v pásme od 46 TB do 56 TB.

Úložisko aj dáta sa nachádzajú v dátovom centre zákazníka, podobne ako pri kúpe celého úložiska za plnú cenu. Rezervná kapacita až do 25 TB je nainštalovaná a pripravená na okamžité použitie, ale platí sa len za príslušné GB a dni používania.

Ak nové podnikové úložisko, tak určite HPE Alletra 5000

Existuje v dnešnej dobe riešenie na ukladanie dát /keď je veľa diskových na báze technológií All-Flash alebo All NVMe/, ktoré je lacnejšie a zároveň má výkon a dostupnosť na prevádzku podnikových aplikácií? A zároveň takéto úložisko nie je svojou konštrukciou odkázané na technológie spred desiatich alebo viacerých rokov? Odpoveď je jednoduchá. Existuje. Je to nový variant hybridného úložiska HPE Nimble. Áno, ide o značku, ktorá priniesla do spoločnosti HPE dodnes neprekonaný systém InfoSight. Neprekonateľný minimálne v tom, ako dlho zbiera telemetrické údaje z úložísk po celom svete a vďaka umelej inteligencii v nich dokáže nájsť anomálie a upozorniť vás, že niektorý parameter úložiska možno nastaviť vhodnejšie a zabrániť tak napríklad zníženiu výkonu alebo zvýšeniu latencie, teda času odozvy.

HPE Alletra 5000 je založená na DNA adaptívneho flashového poľa HPE Nimble Storage. Alletra 5000 prináša skúsenosti z cloudu do vášho on-premise úložiska a maximalizuje správu dát počas celého životného cyklu pomocou pokročilej umelej inteligencie.

Produktový list HPE Alletra 5000

Máte záujem a chcete získať viac informácií?

Ak máte záujem o informácie o tejto oblasti našej ponuky, máte otázky alebo chcete získať viac informácií o vašej konkrétnej situácii? Máte záujem o riešenie servisnej zmluvy AUTOCONT s využitím služieb HPE GreenLake na fixáciu cien IT infraštruktúry na 5 rokov? Alebo skôr o funkcie a výhody vyššie uvedeného sortimentu podnikových úložísk HPE?

Autor článku:

Marián Mifkovič
AC špecialista
AUTOCONT s.r.o.
marian.mifkovic@autocont.sk

Článok bol uverejnený v rámci spolupráce.

Prečítajte si aj:

Značky: