Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Coface revidovala sektorové riziká v šiestich svetových regiónoch, v Európe si pohoršilo aj poľnohospodárstvo.

Rok 2016 – V takmer tretine sektorov vo svete sa zvýšilo riziko, trend bude pokračovať

Hoci ekonomika sa pomaly oživuje, v jednotlivých sektoroch vo svete stále panuje riziko nesplácania pohľadávok firmami. „Za celý rok 2016 došlo v 12 skúmaných sektoroch v šiestich hlavných regiónoch sveta – v západnej a strednej Európe, Severnej Amerike, Blízkom východe a Turecku, ako aj rozvíjajúcej sa Ázii k zmene hodnotenia rizika v polovici prípadov. Až 23 zmien hodnotenia sa týkalo rastu rizika, v prípade 10 hodnotení sa riziko zmiernilo,“ konštatuje v najnovšej správe nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2017. Globálny rast je naďalej slabý (odhaduje sa na 2,6 %). Nízke ceny komodít vplývajú na ziskovosť mnohých odvetví. Zvýšenie politického rizika vyvolaného jednak neistotou spojenou s víťazstvom Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA, jednak Brexitom, ale aj viacerými chystanými politickými udalosťami v Európe by mohli v rozvinutých krajinách spôsobiť, že firmy odložia svoje investičné rozhodnutia.

Najrizikovejší hráč? V 4. štvrťroku sa ním stala Severná Amerika

V tomto štvrťroku sa Severná Amerika stala regiónom, kde najviac vzrástli sektorové riziká. „Po znížení firemných insolvencií v roku 2014 (o -16 %) a 2015 (o -12 %) očakávame za tento rok stabilizáciu, no už v nasledujúcom roku by mal prísť mierny nárast insolvencií + 1 %. Sektory, ktoré sú najviac závislé na spotrebe domácností, tak doplatia na spomalenie rastu  najviac,“ podotýka Coface. Rýchlosť rastu maloobchodných tržieb už koncom júla medziročne klesla o jeden bod. Druhé zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby z úverov od finančnej krízy v roku 2008, ktoré sa očakáva v decembri, zvýši náklady na úvery a ovplyvní správanie v chudobnejších domácnostiach.

  • Coface preto zhoršila hodnotenie rizika pre maloobchod a textilno-odevný priemysel na „vysoké riziko“.
  • Aj keď odvetvie dopravy v Severnej Amerike ťaží z nízkych cien ropy a dôsledky reštrukturalizácie sa začali prejavovať asi pred desiatimi rokmi, vyhliadky, najmä s ohľadom na leteckú dopravu, sú ponuré. Dôvodom je pokles spotreby. Pre sektor tak v súčasnosti platí „stredné riziko“.
  • Papierensko-drevársky priemysel dopláca na stagnujúci trend na stavebnom trhu v Spojených štátoch: od januára do septembra 2016 klesol nárast počtu stavebných povolení z 12,5 % na 2,3 %. Riziko v tomto odvetví je preto v súčasnosti „vysoké“.

Zvýšenie úverového rizika v Európe

Hoci počet insolvencií v Európe klesá, kreditné riziko na kontinente rastie.

V západnej Európe si najviac pohoršil sektor poľnohospodárstva. Hodnotenie rizikovosti sektora dnes predstavuje známku „vysoké riziko“. Európski producenti obilia, najmä vo Francúzsku a Nemecku, doplatili na dvojitý nepriaznivý účinok cien a objemov: bezprecedentne nízka výroba v prostredí nízkych cien po celom svete.

„V strednej Európe sa rovnako zvýšilo riziko, a to v dvoch sektoroch – stavebníctvo a informačné a komunikačné technológie. Na druhej strane, v sektore dopravy vidieť zlepšenie a riziko je tak „stredné“,“ podotýka Coface

  • Riziko v odvetví stavebníctva vzrástlo v strednej Európe na „vysoké“. Zhoršuje sa kvôli zmrazeniu projektov v oblasti infraštruktúry v Poľsku. Poľsko by sa dokonca mohlo stať prvou európskou krajinou potrestanou za nedodržanie európskych predpisov o výške deficitu verejných financií.
  • V sektore informačných a komunikačných technológií takisto vzrástlo riziko na „stredné“. Tak, ako vo zvyšku sveta, aj v tomto regióne doplatilo odvetvie IKT na striedmu spotrebu, predovšetkým pokiaľ ide o spomalenie globálneho predaja smartfónov. Úverové riziko sa v dôsledku tlaku na ceny zvyšuje, čo vplýva aj na firemné marže.
  • Doprava je nateraz jediným odvetvím, kde Coface zlepšila hodnotenie rizika na „stredne vysoké riziko“. Odvetvie ťaží z trendu spotreby energie v regióne a uspokojivé vyhliadky rastu v eurozóne. Sektoru vzrástlo riziko jedine v Poľsku, a to vzhľadom na obchod s Britániou.

Na Blízkom východe je IKT stále robustný, ale už tiež rizikový sektor

Na Blízkom východe sú riziká v 3/4 odvetví už „vysoké“ alebo „veľmi vysoké“. Najnovší sektor, pre ktorý platí „veľmi vysoké“ riziko je IKT. Marže firiem ovplyvnil pokles na trhu, a to predovšetkým v súvislosti s poklesom príjmov z ropy. Okrem toho, spätný vývoz do Iránu, bude vzhľadom na zrušenie sankcií klesať. Do úvahy treba brať aj existenciu čierneho trhu, ktorý je ťažké kontrolovať a ktorý tiež prispel k poklesu zisku na legálnom trhu.

 

Značky: