Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už budúci týždeň nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Verejnosť k tejto problematike nájde všetky informácie prehľadne na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy. Okrem toho sú im k dispozícii aj inštalačné a používateľské príručky, ktoré používateľom uľahčia používanie systému.

Od 13. februára tohto roka sa pre podnikateľov rozšíri povinnosť používať systém EMCS aj na prepravu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v daňovom voľnom obehu (zdanené spotrebnou daňou). Po novom bude pohyb zdaneného minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov medzi  členskými štátmi Európskej únie na podnikateľské účely monitorovaný prostredníctvom systému EMCS na úrovni celej Európskej únie. Slovensko okrem toho zavádza aj monitorovanie pohybu pohonných látok (motorový benzín a nafta) určených na podnikateľské účely medzi distribútormi, predajcami a evidovanými spotrebiteľmi pohonných látok. Monitorovanie prepravy bude prostredníctvom systému EMCS. Finančná správa s cieľom informovať o týchto zmenách verejnosť pripravila špecializovanú podstránku na portáli finančnej správy, kde sú dostupné všetky dôležité informácie.

V časti Technické špecifikácie systému EMCS je dostupná nová klientska aplikácia „SPD Klient v2 – inštalácia aplikácie pre externé subjekty – platná od 13.02.2023“, ktorá umožní súčasným a aj novým používateľom elektronickej služby vytvárať, odosielať a prijímať elektronické správy pre prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v rámci systému EMCS v predpísanej forme a štruktúre. V rovnakej časti je uverejnená aj Inštalačná a používateľská príručka – SPD Klient v2 a Informácia k novej verzii aplikácie SPD-klient v2.

V prípade  problémov alebo otázok súvisiacich s touto aplikáciou je klientom nápomocné call centrum finančnej správy na  čísle 048/4317 222, voľba č. 5 v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod..

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Značky: