Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V učiteľskej profesii dominujú na Slovensku ženy. V predškolských zariadeniach tvoria až 99,5 % všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat na vyšších stupňoch už žien učiteliek ubúda. Najmenej ich je na vysokých školách, kde profesorky tvoria len 45,8 % pedagogického zboru.

 „Celkovo v Európskej únii pracuje zhruba 5,7 milióna učiteľov od základných po stredné školy. Na Slovensku máme viac ako 35-tisíc učiteľov na základných a zhruba 21-tisíc učiteľov na stredných školách,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

 Na stredných školách je u nás z celkového počtu učiteľov až 72 % žien. Najvyšší podiel žien v školstve majú v Litve (87 %), Lotyšsku (85 %), Bulharsku a Estónsku (obe 83 %), Slovinsku (81 %), Írsku a Taliansku (obe 80 %). Slovensko je v tomto prípade na 8. priečke spoločne s Maďarskom s jedným z najvyšších počtov žien v školstve. Ženy tvoria od základných po stredné školy až 78 % z pedagogického zboru.

Minuloročný celosvetový prieskum Teacher Status Index2, ktorý realizovala Nadácia Varkey Foundation ukázal, že v 21 sledovaných krajinách je najvýznamnejšie postavenie učiteľov v spoločnosti v Číne, Grécku a Turecku. Naopak najmenej v Izraeli, Brazílii a v Českej republike. Prieskum odhalil zásadné rozdiely v postavení učiteľov a zistil, že v mnohých krajinách viac ako tretina rodičov by „zrejme“ alebo „rozhodne“ nepodporila svoje deti v kariére učiteľa. Na Slovensku podľa prieskumu agentúry Focus až 80 % opýtaných si povolanie učiteľov váži. Učiteľstvo nie je v súčasnosti atraktívne povolanie kvôli nízkemu platovému ohodnoteniu. Až 36 % učiteľov na základných a stredných školách sú starší ako 50 rokov. Na Slovensku je to o čosi viac, a to až 37,2 %.

Školstvo stráda v prípade mladých učiteľov, no vyššie stupne aj v prípade žien. Ich počet sa radikálne znižuje na vysokých školách, čo ovplyvňuje aj výskum. Celkovo vedecký výskum zaznamenáva nižšie percento žien naprieč celou úniou. „V Európskej únii je dokopy podľa najnovších údajov Eurostatu takmer 18 miliónov vedeckých pracovníkov, 59 % z nich sú muži. Na Slovensku sa situácia postupne v prípade žien zlepšuje. Kým v roku 2016 bola u nás žien – vedkýň iba tretina, v roku 2017 ich počet stúpol o viac ako 6,5 tisíc na úroveň 38 tisíc. S podielom 40 % sme sa tak dotiahli takmer na európsky priemer (41 %). V susedných krajinách pracuje vo vedeckej oblasti viac žien v Českej republike, Maďarsku aj Poľsku,“ poznamenala Buchláková.