Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 23. novembra 2023 privítala na medzinárodnom biznis fóre Slovak Industry VISION Day 2023 115 firiem a inštitúcií z 8 krajín sveta. Fórum sa konalo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a s podporou generálneho partnera ČSOB.

„Je nevyhnutné, aby sme spolupracovali a zdieľali skúsenosti a nápady, ako riešiť výzvy súvisiace s udržateľnosťou v našom priemysle. Verím, že dnešné rokovania prinesú inovatívne riešenia a posilnia naše partnerstvá na ceste k udržateľnejšej budúcnosti pre náš priemysel,“ povedal pri otvorení fóra Kamil Šaško, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

Viac ako stovka firiem zo Slovenska a siedmych krajín sveta rokovala v ŠamoríneZdroj: Sario
Viac ako stovka firiem zo Slovenska a siedmych krajín sveta rokovala v Šamoríne

Biznis fórum Slovak industry VISION Day 2023 okrem viac ako troch stoviek obchodných rokovaní a networkingu účastníkov prinieslo aj odborné diskusie na atraktívne témy: udržateľnosť ako kľúčový faktor úspechu firiem, princípy ESG a ich vplyv na budúcnosť podnikania či tepelné čerpadlá ako nový pilier slovenského priemyslu.

Firmy vyrábajúce tepelné čerpadlá priniesli doteraz a aj cez SARIO na Slovensko investície takmer za 500 miliónov eur a vytvorili 3 000 pracovných miest. Celková ročná produkcia v objeme viac ako 500 000 kusov bude radiť Slovensko k popredným výrobcom tejto technológie,“ povedal v diskusii Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.

Viac ako stovka firiem zo Slovenska a siedmych krajín sveta rokovala v ŠamoríneZdroj: Sario
Viac ako stovka firiem zo Slovenska a siedmych krajín sveta rokovala v Šamoríne

Slovenské firmy mali taktiež príležitosť rokovať s vybranými ekonomickými diplomatmi i zástupcami obchodných komôr alebo využiť priestor na individuálne konzultácie so zástupcami agentúry SARIO a partnermi podujatia.

Účastníci z radov firiem, inštitúcií, organizácií a akademickej obce v rámci medzinárodného biznis fóra odrokovali viac ako 300 bilaterálnych vopred naplánovaných stretnutí, pričom ďalšie desiatky rokovaní prebiehali počas celého dňa formou networkingu. Súčasťou Slovak Industry VISION Day 2023 bola aj interaktívna výstava konkrétnych projektov a technologických riešení.

Viac ako stovka firiem zo Slovenska a siedmych krajín sveta rokovala v ŠamoríneZdroj: Sario
Viac ako stovka firiem zo Slovenska a siedmych krajín sveta rokovala v Šamoríne

Konzultácie k financovaniu zelených projektov poskytovali počas celého dňa zástupcovia generálneho partnera – Československej obchodnej banky.

„Finančný sektor sa čoraz viac zameriava na udržateľnosť, a to aj v prípade produktov, ktoré ponúka svojim klientom. Ide napríklad o úvery na zelené investície, vrátane tých pod garančnými schémami programu InvestEU, havarijné poistenie špeciálne pre elektromobily, eko leasingy, možnosti zodpovedného investovania, poradenstvo v oblasti ESG alebo odmenu k hypotéke po predložení energetického certifikátu nehnuteľnosti. Všetci cítime spoločenskú zodpovednosť za našu spoločnú budúcnosť, a preto je aj našim zámerom podporovať podnikanie, ktorého cieľom nie je len zisk, ale aj verejný záujem,“ povedal Koloman Buzgó, riaditeľ Divízie pre firemných klientov ČSOB.

Slovak Industry VISION Day je platformou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá spája slovenské firmy so zahraničnými i slovenskými partnermi, prepája firmy, výskum, vývoj a akademickú obec. Počas sedemnástich ročníkov platforma poskytla priestor na spoluprácu niekoľkým tisíckam slovenských a zahraničných firiem a inštitúcií, čím prispela k internacionalizácii slovenských firiem a zvýšeniu ich konkurencieschopnosti.