Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Cisco predstavila nový prístup k zabezpečeniu koncových bodov.

Cisco AMP for Endpoints je cloudové riešenie, ktoré spája prevenciu, detekciu a reakciu na hrozby. Zjednodušuje bezpečnosť koncových bodov a zákazníci môžu opustiť neefektívnu stratégiu, zameranú len na prevenciu. Vďaka využitiu možností, ktoré ponúka cloud a bezpečnostná architektúra Cisco zameraná na hrozby, umožňuje AMP for Endpoints svojim zákazníkom vidieť a zastaviť viac hrozieb omnoho rýchlejšie.

Zabezpečenie dát patrí medzi priority každej organizácie. Mnohé však stále nedokážu nájsť efektívnu ochranu mobilných používateľov, stolových počítačov, notebookov a serverov proti pokročilému škodlivému softvéru. Prečo? Pretože väčšina z nich sa spolieha len na ochranu proti prieniku škodlivého softvéru do prostredia, ktorá nedokáže zastaviť pokročilé typy malvéru. Aby organizácie lepšie reagovali na nové hrozby, pridávajú ďalšie produkty do koncových bodov. Tým ale vzniká zložitá a neefektívna štruktúra. Ak sa pridá fakt, že firmám trvá v priemere viac ako sto dní, kým odhalia hrozby, výsledkom je potreba úplne nového prístupu k bezpečnosti koncových bodov.

AMP for Endpoints ponúka jednoduchšiu a efektívnejšiu cestu. Spojením prevencie, detekcie a reakcie na hrozby do jedného cloudového riešenia poskytovaného na báze modelu softvéru ako služby (SaaS) zjednodušuje celý systém a zastaví viac hrozieb. Vďaka cloudovému modelu ponúka AMP for Endpoints organizáciám možnosť reagovať na hrozby rýchlejšie a lepšie ich pripraví na triky dnešných útočníkov.

Nové riešenie AMP for Endpoints ponúka najmä:

  • Prevenciu novej generácie, kombinujúcu osvedčené a pokročilé typy bezpečnostných funkcií, ktorá zastaví známe i novo vzniknuté hrozby. Kostru systému tvoria globálne informácie o hrozbách od tímu Cisco Talos. Vďaka tomu môže AMP for Endpoints ponúknuť zabudovanú technológiu integrovaného izolovaného prostredia (tzv. sandboxu) pre oddelenie a analýzu neznámych súborov.
  • Lepšiu viditeľnosť a rýchlejšiu detekciu vďaka priebežnému monitoringu a spoločným analytikám pre odhalenie skrytých útokov. AMP for Endpoints zaznamenáva všetku aktivitu na úrovni súborov a dokáže preto rýchlo odhaliť škodlivé aktivity a upozorniť bezpečnostný tím. AMP for Endpoints disponuje najväčším množstvom dát o hrozbách, pretože analyzuje všetky škodlivé súbory, ktoré sa objavili u zákazníkov spoločnosti Cisco. Môže tak lepšie porovnávať a deliť sa o informácie o nich. V konečnom dôsledku to znamená, že čas potrebný na odhalenie škodlivého softvéru sa znižuje na minúty.
  • Účinnejšiu odozvu, postavenú na viditeľnosti siete a detailných záznamoch o minulom správaní rôznych typov malvéru – odkiaľ sa do siete dostali, kde boli a ako sa správali. AMP for Endpoints zrýchľuje proces odhaľovania škodlivého softvéru a cloudové rozhranie umožňuje vyhľadávať naprieč všetkými podnikovými koncovými bodmi. Jednoducho dokáže zachytiť indikátory, podľa ktorých možno škodlivý softvér odhaliť. Používateľom stačí niekoľko klikov na odstránenie malvéru na PC, Mac, Linuxe a mobilných zariadeniach.

Od siete cez koncové body až po cloud – bezpečnostná architektúra spoločnosti Cisco zameraná na hrozby zabezpečuje pre zákazníkov vyšší prínos z existujúcich investícií do bezpečnosti, zvyšuje obranyschopnosť a znižuje zložitosť. Rovnako ako ostatné bezpečnostné produkty spoločnosti Cisco aj AMP for Endpoints vymieňa a porovnáva informácie o hrozbách v rámci celej architektúry – ako v ekosystéme AMP, tak aj s inými bezpečnostnými platformami Cisco. Tento prístup k bezpečnostnej architektúre znamená pre zákazníkov Cisco jediné: omnoho rýchlejšie dokážu spozorovať väčšie množstvo hrozieb. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti NSS labs dosiahli riešenia Cisco najrýchlejší čas v detekcii hrozieb, pričom 91,8 % z nich bolo odhalených za menej ako 3 minúty.

Nové kolekcie softvéru zjednodušujú bezpečnosť pokročilej infraštruktúry

Spoločnosť Cisco okrem toho uvádza nový spôsob nákupu a nasadenia svojho bezpečnostného softvéru a rozširuje úspešný program softvérových licencií, Cisco ONE Software, na pokročilé bezpečnostné riešenia. Do dnešnej doby si softvér Cisco ONE takto zaobstaralo viac ako 14-tisíc zákazníkov, vrátane 91 % najväčších firiem sveta podľa rebríčku Fortune 100.

Značky: