Podľa výskumov trávime až 37 % pracovného času na rôznych pracovných stretnutiach. Aby sme tento čas využili čo najefektívnejšie až 70 % ľudí si na tieto mítingy nosí aj svoju prácu najčastejšie na notebookoch. 

Nasadenie systému Cisco Spark prináša zefektívnenie pracovných porád

Navyše, v priemere každá míting začína o 10 minút neskôr ako bolo naplánované. Je to dané tým, že sú obyčajne problémy s pripojením notebooku na veľký obrazovku (interaktívny monitor, projektor), nutnosťou študovať zložité návody na pripojenie zariadení a tiež tým, že existujú systematickí oneskorenci. Cieľom projektu Spark, ktorý je založený na technológii Cisco je využiť stretnutia čo najefektívnejšie – treba teda zjednodušiť spôsob pripojenie rôznych zariadení na veľký zobrazovaciu plochu, umožniť oneskorencom, aby sa k mítingu pripojili na diaľku napr. pomocou mobilného telefónu a to všetko musí byť navyše zabezpečené proti úniku informácií.

Cisco Spark v plnej paráde

Aby sme si to vyskúšali, navštívili sme spoločnosť Dimension Data v bratislavskej Rači a nechali sme si ukázať ako to celé funguje. Z tohto predstavenia sme nakrútili video. V ňom aj ukážeme ako sa dá pripojiť k mítingu cez mobil, prípadne „ostať“ na stretnutí, aj keď musíte odísť a ako sa dajú na diaľku zdieľať napr. obrázky.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.