T Asociácia v rámci Európskej iniciatívy „eSkills for Jobs“ spustila od 28. septembra veľký test IT zručností aj na Slovensku. Už piaty rok si Slováci môžu overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach v IT Fitness Teste. Jeho výsledkom je certifikát, ktorý môžu priložiť k životopisu ako podklad o svojich IT znalostiach pre zamestnávateľa.

Užitočný pri pracovnom pohovore

Výsledný certifikát, ktorý sa automaticky po vyplnení celého testu vygeneruje,  môžu uchádzači o zamestnanie priložiť k životopisu. „Sme radi, že existuje konkrétny dokument, ktorým môžu aj ľudia bez špeciálnych školení preukázať svoje IT zručnosti. IT Fitness test preskúša celkovú počítačovú zdatnosť osoby, ale aj jeho rýchlosť, logické myslenie a vynaliezavosť, ktoré sú dôležité pri každej práci. Preto jeho výsledky budeme radi brať do úvahy pri našich budúcich zamestnancoch,“ uviedol Peter Tvrdoň zo spoločnosti Samsung.

Myšlienku podporuje aj pracovný portál Profesia, ktorý radí uchádzačom, aby svoje šance na trhu práce zvýšili odlíšením sa napr. aj priložením rôznych certifikátov a potvrdení k žiadostiam o prácu.

Test v pohodlí domova alebo na škole

IT Fitness Test si môže urobiť každý Slovák do konca decembra 2015 na webovskej stránkewww.itfitnesstest.sk.  Online test obsahuje 25 otázok so 4 variantmi odpovedí z rôznych oblastí IT.

Test nie je určený „itéčkárom“, ale širokej verejnosti. Môže si ho urobiť každý, kto si chce preveriť svoje IT schopnosti. Po ukončení získa certifikát s hodnotením, na aké percento v teste uspel. Zároveň dostane odporúčania, v ktorých oblastiach sa môže zlepšiť,“ dodáva Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska, ktorá organizuje testovanie na Slovensku. V minulosti sa do testovania zapojilo už viac ako 100 tisíc Slovákov. Priemerná hodnota úspešnosti dosiahla vlani úroveň 48%.

Lelovsky2Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraj Draxler, uviedol: „Som nesmierne rád, že sa môžeme zapojiť do projektu IT Fitness test v rámci európskej kampane eSkills for Jobs. Očakávam, že túto možnosť využijú všetky školy, ktoré tak budú môcť medzi sebou aj súťažiť a porovnávať svoje vedomosti.“Pre najaktívnejšie zapojené školy, budú pripravené motivačné ceny.

 

Dňa 23. 11. prebehla tlačová konferencia, na ktorej bol priebežne vyhodnotený. Zatiaľ sa ho zúčastnilo asi 10 000 ľudí, viac o jeho hodnotení hovorí v našom videu Mário Lelovský, prezident ITAS.

Značky: