V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie partnerov spoločnosti Synology, ktorá je u nás známa predovšetkým NAS produktami, výbornou softvérovou podporou a tiež sieťovými routermi či zariadeniami na stráženie priestorov.

Boli sme na tomto seminári a vidieli sme, že spôsob prezentácie bol založený a tom, aby si produkty vyskúšali priamo účastníci workshopu. Práve preto sa celé stretnutie nekonalo v hoteli ale v co-workingovom centre. Rovnako sa tu preberala aj virtualizácia počítačov. Z tohto stretnutia sme natočili aj video reportáž.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.