Virtuálna realita umožňuje lepšie si zapamätať informácie, tvrdí nová štúdia.

Výskumníci z univerzity v Marylande zistili, že používatelia si lepšie pamätajú informácie, ak sú im prezentované vo virtuálnom prostredí. Na študentoch testovali, či sa lepšie učia prostredníctvom virtuálnej reality, alebo pomocou tradičných platforiem, akými sú počítač či tablet.

Štyridsať študentov sa pokúšalo zapamätať si objekty či predmety umiestnené v tzv. pamäťovom paláci. Výskumníci využili k pokusu imaginárne miesto. Ľudia od nepamäti používali vizuálne metódy, ktoré im pomáhali pamätať si informácie, či už to boli jaskynné maľby, hlinené tablety, tlačené texty a obrázky alebo video. Výskumníci chceli zistiť, či by virtuálna realita mohla byť ďalším logickým krokom.

Výsledky ukázali celkovo 8,8 % zlepšenie pri použití okuliarov na virtuálnu realitu, čo je podľa tvorcov štúdie významné číslo. Podľa zástupcov slovenských technologických spoločností bude mať virtuálna realita v rámci vzdelávania čoraz väčší význam. Lepšie zapamätanie informácií je len vrcholom ľadovca. Už teraz sa napríklad študenti medicíny učia vo virtuálnej realite bezpečne operovať alebo bežne existuje aj softvér pomáhajúci odbúrať strach z výšok.

Virtuálna realita by sa čoskoro mohla stať štandardnou školskou pomôckou na slovenských školách. Čím lacnejší bude hardvér, tým rýchlejšie sa bude technológia do školstva zavádzať. Podľa psychológov je nadšenie z nových výskumov iste na mieste, ale mali by sme k nim pristupovať s veľkou rozvahou. Zvlášť informačné technológie môžu byť veľmi dobrým sluhom, ale aj zlým pánom.

Na druhej strane iné výskumy poukazujú na to, že keď do procesu učenia zapojíme informačné technológie, ľudia si pamätajú menej. Ako by sa mozog spoliehal na externú výpočtovú kapacitu. Z virtuálnej reality sa iste môže stať zaujímavý pomocník, ale je takmer isté, že keď sa bude chcieť niekto niečo naučiť, tak v nasledujúcich niekoľkých dekádach to bude musieť urobiť predovšetkým vlastnou hlavou.

Prečítajte si aj:

Priatelia 2.0 – Virtuálna realita ako komunikačný nástroj

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.