Projekt, ktorý už dnes ukazuje trendy v nadchádzajúcej budúcnosti.

V dynamickom svete digitálnej inovácie sa príbeh Ing. arch. Mátého Asbótha a Ing. Dávida Minárika vyníma ako príklad pionierskeho ducha a schopnosti predvídať budúce trendy. Títo dvaja vizionári, ktorí začínali ako architekti, si rýchlo vybudovali meno v revolučnom svete Metaverza. Založením spoločnosti MADSPACE otvorili dvere do sveta, kde architektúra stretáva nekonečné možnosti digitálneho vesmíru, a tým pádom prekročili hranice tradičnej architektúry.

MADSPACE nie je len o obyčajnej architektúre; je to o revolúcii v spôsobe, akým vnímame a interagujeme s digitálnymi priestormi. Tento projekt predstavuje špičku inovácie, ukazuje, ako môžu byť nové myšlienky prezentované v digitálnom svete s nevídanou kreativitou a technologickou šikovnosťou. V MADSPACE, Máté a Dávid nielenže predvídajú budúcnosť architektúry a digitálnych priestorov, ale aktívne ju formujú.

Pridanie sa k MADSPACE znamená, že ste na čele novej vlny digitálnej transformácie. Je to príležitosť pre firmy a spoločnosti, ktoré chcú ísť s dobou a objavovať nové horizonty vo svete Metaverza. S projektmi MADSPACE môže vaša spoločnosť prekročiť tradičné hranice a objaviť nekonečné možnosti, ktoré ponúka digitálna architektúra vo virtuálnom priestore.

madspace metaverzumZdroj: MADSPACE
Ing. Dávid Minárik a Ing. arch. Máté Asbóth

Genezis MADSPACE: Od fyzického po digitálne

Založenie MADSPACE je jasným odrazom adaptability a inovačnej vášne dvojice Mátého a Dávida. Ich pôsobenie v architektúre im dodalo hlboké pochopenie priestoru a dizajnu, ktoré majstrovsky preniesli do virtuálnej sféry. Pandémia priniesla mnohé výzvy a obmedzenia, ktoré tieto mysle využili ako odrazový mostík pre inovácie, presúvajúc tradičné obchodné modely smerom k digitálnym horizontom.

S MADSPACE môžu užívatelia virtuálne navštíviť rôzne lokality bez nutnosti fyzickej prítomnosti, čo je základná filozofia tejto technológie. Cieľom je transformovať spôsob, akým ľudia interagujú s frekventovanými miestami – poskytnúť virtuálny prístup k miestam, ktoré sú tradične preplnené, a to všetko v rámci krátkeho časového obdobia. Tento prístup prináša nielen praktické výhody, ale v časoch pandémie ponúka aj bezpečnejšiu alternatívu.

madspace metaverzumZdroj: MADSPACE
Vlastný avatar na základe skutočného vzhľadu aj vďaka inováciám v MADSPACE

Dizajnovanie digitálnej hranice: Princípy a inovácie

Základnou koncepciou MADSPACE bolo vytvoriť metaverzá pre lokality, kde sa v krátkom čase stretáva veľké množstvo ľudí. Napriek absencii fyzických obmedzení zostávajú úvahy o priestore, interakcii s používateľmi a estetike naďalej najdôležitejšie. Avšak Metaverzum predstavuje nový rozmer – gamifikáciu. Tento koncept prekračuje tradičný dizajn, zameriavajúci sa na tvorbu pútavých a interaktívnych zážitkov, ktoré očaria užívateľov. MADSPACE je príkladom tohto prístupu, využívaním gamifikácie na zvýšenie funkčnosti a atraktivity digitálnych priestorov.

Navyše, dizajnový proces v Metaverze paralelne naviguje a zároveň čelí jedinečným výzvam v porovnaní s fyzickým svetom. Architekti a dizajnéri musia predstaviť priestory, ktoré sú nielen vizuálne pôsobivé, ale tiež interaktívne, podporujúce pocit spoločenstva a zapojenia medzi užívateľmi. Táto rovnováha medzi estetickou príťažlivosťou a interaktívnou funkčnosťou je kľúčová pre tvorbu zmysluplných a trvalých digitálnych zážitkov.

madspace virtualny priestorZdroj: MADSPACE
Skĺbenie najnovších technológií do majstrovsky spracovaného metaverzového priestoru, ktoré je interaktívne

Biznis Metaverzum: Inovácia v komunikácii

Pre podniky a spoločnosti ponúka Metaverzum novú paradigmu pre internú aj externú komunikáciu. Externe otvára inovatívne cesty pre marketing, pohlcujúci obchod a zapojenie zákazníkov. Interná komunikácia môže revolucionalizovať prax v oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania a tímovej spolupráce tým, že poskytne pohlcujúce, interaktívne platformy pre začlenenie do pracovného procesu, školenia a stretnutia. Univerzálnosť Metaverza ako nástroja pre podnikovú komunikáciu zdôrazňuje jeho potenciál transformovať organizačnú dynamiku a operácie.

Sledujte na Instagrame: MADSPACE.

Navigácia budúcnosti: Technologický pokrok a strategické dôsledky

Pohľad do budúcnosti naznačuje, že Metaverzum stojí pred významnou evolúciou, ktorú poháňajú technologické pokroky, ako sú headsety, AR/VR, integrácia AI a interoperabilita otvorených platforiem. Tieto vývoje sľubujú vylepšenie používateľského zážitku, ponúkajúc personalizovanejšie, pohlcujúcejšie a bezproblémovejšie interakcie naprieč rôznymi digitálnymi prostrediami. Pre podniky bude výzvou využiť tieto technológie na vytvorenie výnimočných a pútavých zážitkov v Metaverze, ktoré rezonujú s ich cieľovými skupinami.

Personalizácia, umožnená AI a analytikou, bude zohrávať kľúčovú úlohu pri umožňovaní podnikom prispôsobiť ich prítomnosť v Metaverze jedinečným preferenciám a správaniam ich užívateľov. Táto úroveň prispôsobenia by mohla predefinovať angažovanosť značky, čo robí digitálne interakcie relevantnejšími a vplyvnejšími.

Navyše, koncept jednotnej digitálnej identity, reprezentovanej avatarmi, otvára zaujímavé možnosti pre interakciu používateľov a identitu naprieč Metaverzom. Táto kontinuita identity naprieč platformami môže zvýšiť pocit spoločenstva a príslušnosti, čím ďalej obohatí užívateľský zážitok.

madspace metaverzumZdroj: MADSPACE
Ukážka z prostredia Metaverza

Záver: Objatie revolúcie Metaverza

Cesta Mátého a Dávida z architektonických ateliérov do avantgardy biznisového Metaverza je príbehom o prekračovaní hraníc a objavovaní nových horizontov digitálnej inovácie. Ich spoločný projekt, MADSPACE, stojí na prednej línii tohto prieskumu, premenou architektonických princípov na kľúčové stavebné bloky pre digitálne priestory, ktoré lákajú svojou pohlcujúcou a interaktívnou povahou.

V kontexte neustále sa meniaceho digitálneho sveta ponúka ich príbeh neoceniteľné lekcie o potenciáli a výzvach Metaverza. S technologickými inováciami, ktoré neustále posúvajú hranice možného, je Metaverzum na prahu revolúcie v spôsoboch, akými interagujeme, pracujeme a angažujeme sa v digitálnych prostrediach. Pre podniky otvára Metaverzum obrovské príležitosti pre inováciu, personalizáciu a vytváranie prepojených komunít, ktoré môžu zásadne zmeniť dynamiku trhu.

V tejto dynamickej digitálnej dobe je príbeh MADSPACE nielen zdrojom inšpirácie, ale aj praktickým sprievodcom smerom k budúcnosti, kde sa digitálne a fyzické svety spájajú v nekonečnej choreografii kreativity a vplyvu. Keď sa ponoríme do tohto neznámeho priestoru, odhalíme, že možnosti sú také nekonečné ako naša schopnosť predstaviť si nové svety – sľubujúce novú éru digitálnej interakcie, ktorá prekročí všetko, čo sme doteraz poznali.

Kto všetko využije MADSPACE?

  • Developeri, ktorí chcú ukázať svoje rezidenčné projekty = bytové komplexy,
  • Správcovia kultúrnych a historických objektov – prejdeme sa raz po hradoch a zámkoch skutočne virtuálne v čase ich najväčšej slávy?
  • Obchodné centrá a rôzne strediská,
  • Zábavné centrá – poskytnú zákazníkom plnohodnotnú mapu, navigáciu a informačné centrum, napríklad aquaparky či lyžiarske strediská,
  • Vysoké školy a univerzity,
  • … a mnoho ďalších odvetví, do ktorých ešte digitalizácia v tejto forme nevstúpila.
Prezentácia madspace pred verejnosťou 2022 (Rotterdam, Holandsko)Zdroj: MADSPACE
Prezentácia pred verejnosťou 2022 (Rotterdam, Holandsko)

Článok vznikol v spolupráci s MADSPACE.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.