Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je prvou veľkou štátnou inštitúciou, ktorá úspešne začala hromadnú elektronickú distribúciu úradných rozhodnutí poistencom a platiteľom cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.

VšZP v týchto dňoch posiela výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia do elektronických schránok platiteľov poistného. Do 30. septembra takto pošle približne 87-tisíc výsledkov ročného zúčtovania.

Najväčšiu časť – 80-tisíc výsledkov, dostanú do e-schránok povinne zo zákona právnické osoby, zostávajúcich 7-tisíc výsledkov pošle štátna poisťovňa fyzickým osobám, ktoré si e-schránku zriadili na dobrovoľnej báze a majú ju aktivovanú na doručovanie.

 „Od júla majú orgány verejnej moci povinnosť komunikovať elektronicky s podnikateľmi. Sme radi, že Všeobecná zdravotná poisťovňa ide príkladom ostatným inštitúciám a veríme, že ju budú nasledovať,“ vyjadril sa Norbert Molnár, generálny riaditeľ NASES.

Zákonná povinnosť rozoslať tieto oznámenia do 30. septembra by mohla byť splnená dokonca v predstihu.

Elektronické doručenie do e-schránky je nová forma komunikácie so štátom, na ktorú si však  firmy aj občania ľahko zvyknú. E-komunikácia je pohodlnejšia, nahrádza listinnú formu doručovania, ale aj hodiny strávené na úradoch počas vybavovania žiadostí.

Nesporným benefitom prechodu na elektronické doručovanie je finančná úspora prevádzkových nákladov. VšZP v tomto roku vďaka elektronickej komunikácii s platiteľmi usporí 176-tisíc eur.

Ak by malo e-schránku aktivovanú na doručovanie aj približne ďalších pol milióna fyzických osôb a takmer 40-tisíc zamestnávateľov, ktorým VšZP tento rok posiela výsledky ročného zúčtovania poštou, podľa hrubých prepočtov by poisťovňa ročne vedela ušetriť na poštovnom a ďalších nákladoch vyše milióna eur.