Počas druhého kvartálu roku 2016 mediálnemu priestoru dominovali predovšetkým individuálne témy špecifické pre konkrétne krajiny.

Pri pohľade na ukazovatele ekonomických a príjmových očakávaní, ako aj ochoty k nákupom v jednotlivých európskych krajinách, je tak výsledkom heterogénna situácia. Celkovo však spotrebiteľská klíma za celú EU28 medzi marcom a júnom 2016 výrazne narástla o 4,1 bodu na celkovú úroveň 13,1 bodu.

Počas druhého štvrťroka mediálnemu priestoru dominovali skôr výrazne odlišné témy špecifické pre jednotlivé členské štáty, či už sa jednalo o boj proti tzv. islamskému štátu a následné teroristické útoky v Európe, predovšetkým v Turecku, ktorým sa tiež v Európe dostalo veľa pozornosti. Aj s ohľadom na nadchádzajúci európsky šampionát vo futbale sa diskusie v médiách, medzi expertmi a vládami v Európe sústredili predovšetkým na ukončenie hrozby terorizmu.

Diskusie formovala aj dohoda o utečencoch medzi EÚ a Tureckom. Hoci je nižší počet utečencov prichádzajúcich do Európy výsledkom dohody s Tureckom, Európa ešte stále pokračuje v rokovaniach s Tureckom na tému dodržiavania základných demokratických princípov.

V júni celkovej agende dominovalo predovšetkým britské referendum o odchode, alebo zotrvaní v EÚ. Skutočnosť, že si občania Británie zvolili odchod z EÚ nestihla ovplyvniť tento prieskum, keďže údaje boli zozbierané pred 23. júnom, ktorý bol dátumom uvedeného referenda. Očakáva sa však, že neistota, ktorá v súčasnosti prevláda na finančných trhoch tiež ovplyvní európskych spotrebiteľov. Otázka, aký vplyv bude mať toto rozhodnutie v nasledujúcich mesiacoch na spotrebiteľskú klímu v jednotlivých krajinách tiež záleží na tom, aký silný bude finančný dopad uvedeného kroku, ako sa bude vyvíjať diskusia v rámci Európskej únie a aký finančný vplyv bude mať brexit na každú konkrétnu krajinu.

Keďže v uplynulých troch mesiacoch jednotlivým krajinám Európy zväčša dominovali rôznorodé témy špecifické pre dané krajiny (voľby v Rakúsku a Španielsku, sankcie voči Rusku, rokovanie o nových platbách EÚ Grécku, utečenecká kríza v Taliansku atď.), ukazovatele spotrebiteľskej klímy poskytujú do veľkej miery heterogénny obraz. Celkovo sa však spotrebiteľská klíma pre celú EÚ28 medzi marcom a júnom 2016 podstatne zvýšila o 4,1 bodu na 13,1 bodu, čo je najvyššia hodnota od marca 2008 (16,8 bodu).

Nemecko – spotrebitelia očakávajú mierny rast

Ekonomické očakávania nemeckých spotrebiteľov počas druhého štvrťroka výrazne narástli (nárast o 17,5 bodu) a potiahli júnový ukazovateľ na úroveň 18 bodov. Nemci teda v nadchádzajúcich mesiacoch očakávajú výrazný hospodársky rast. Na druhej strane je ukazovateľ zhruba o 7 bodov nižší ako je hodnota z júna predošlého roka.

V júni dosiahli príjmové očakávania najvyššiu hodnotu od opätovného zjednotenia Nemecka a zastavili sa na hladine 59,6 bodu. Daný ukazovateľ sa od marca celkovo zvýšil o 9,1 bodu. Dôvodmi tohto pozitívneho hodnotenia sú  – pokračujúci nárast úrovne zamestnanosti v Nemecku a vysoké mzdy, ktoré umožnilo kolektívne vyjednávanie v niektorých odvetviach priemyslu a výrazné zvýšenie dôchodkov k 1. júlu.

Ochota Nemcov k nákupom je tiež na veľmi vysokej úrovni. V priebehu uplynulých troch mesiacov sa zvýšila o 4,4 bodu na celkovú úroveň 54,4 bodu. Vďaka vynikajúcej situácii v oblasti zamestnanosti sa pracujúci v súčasnosti takmer vôbec nemusia obávať, že prídu o svoje miesto. Výsledkom je, že spotrebitelia vykazujú skôr ochotu k nákupom s vyššou hodnotou ako sklon k šetreniu. Kvôli nízkym úrokom nie je sporenie lákavou alternatívou k spotrebe.

Francúzsko – zatiaľ žiadne zlepšenie na dohľad

Ekonomické očakávania obyvateľov Francúzska prekonali v uplynulých mesiacoch viaceré vzostupy a pády. Napriek tomu, že sa tento ukazovateľ ešte v novembri 2015 nachádzal na úrovni 16,6 bodu, do marca 2016 poklesol na -3,7 bodu. Následne sa počas druhého štvrťroka mierne zvýšil o 4,2 bodu a v júni sa nachádzal na súčasnej hladine 0,5 bodu – teda tesne nad hladinou dlhodobého priemeru, ktorý je na úrovni 0 bodov. Tohtoročný vrchol dosiahol tento index v máji, keď bol na úrovni 12,2 bodu. Vývoj ekonomických očakávaní celkom zreteľne ukazuje, že Francúzi zatiaľ ešte stále neveria v trvalejšie ozdravenie národného hospodárstva.

Bez hospodárskeho rastu však nemôže klesať vysoká miera nezamestnanosti sužujúca krajinu. Nie je preto prekvapením, že Francúzi v najbližších mesiacoch neočakávajú nárast príjmov. A hoci sa príjmové očakávania mierne zvýšili o 9 bodov na celkovú úroveň -13 bodov, ukazovateľ ešte stále zostáva v červených číslach.

Ochota k nákupom sa počas druhého štvrťroka takisto mierne zvýšila. Od marca narástla o 1,6 bodu a dosiahla celkovú hladinu 2 body. V máji dokonca dosahovala najvyššiu hladinu od decembra 2001 a nachádzala sa na úrovni 14,9 bodu.

Spojené kráľovstvo – oslabenie ekonomickej perspektívy

Očakávania spotrebiteľov v oblasti hospodárstva počas druhého štvrťroka v Spojenom kráľovstve ďalej klesali. V júni sa daný ukazovateľ nachádzal na úrovni -5,9 čo predstavovalo o 8 bodov menej ako v marci a o takmer 26 bodov menej ako v júni 2015. Nálady medzi spotrebiteľmi preto priamo odrážajú hospodársky vývoj v krajine. Kým ekonomika v minulom roku rástla tempom medzi 1,8 a 3,0 percentami na jeden štvrťrok, v prvých troch mesiacoch tohto roka narástla v porovnaní s identickým kvartálom roka 2015 len o 0,5 percent.

V kontraste s ekonomickými predpokladmi sa očakávania v oblasti príjmov mierne zvýšili – od marca získali 1,5 bodu a v júni tak dosahovali hladinu 19,2 bodu. Tento ukazovateľ tak proti júnu minulého roka narástol o 7,3 bodu.

Na druhej strane ochota Britov k nákupom počas druhého štvrťroka výrazne kolísala. Od marca celkovo klesla o 5,1 bodu a v júni dosahovala hladinu 6 bodov. Ešte pred rokom sa ukazovateľ nachádzal o 8,6 bodu vyššie.

Taliansko – len malá nádej na radikálne zlepšenie

Pokračujúce problémy Talianska spôsobené finančnou krízou a vysokým počtom utečencov, ktorí zaťažujú štátny rozpočet spôsobujú, že talianski spotrebitelia zatiaľ neočakávajú v nasledujúcich mesiacoch rast národného hospodárstva. Očakávania v oblasti vývoja talianskej ekonomiky v júni dosahovali úroveň -31,3 čo bolo o 9,9 bodu menej ako v marci toho istého roka. V júli 2015 sa tento ukazovateľ nachádzal ešte nižšie, na úrovni -31,9 bodu.

Hladina nezamestnanosti síce v uplynulých mesiacoch mierne klesala, ale s 11,5 percent patrí Taliansko ešte stále ku krajinám s najvyššou nezamestnanosťou v celej Európe. Nie je preto prekvapením, že Taliani neveria, že by sa ich osobná finančná situácia mala v najbližších mesiacoch zlepšiť. Príjmové očakávania sa v súčasnosti nachádzajú na úrovni -7,1 bodu, čo od marca tohto roka predstavuje pokles o 4,1 bodu.

Napriek náročnej finančnej situácii a vysokej miere nezamestnanosti majú talianski spotrebitelia v súčasnosti náladu na nákupy. Ochota k nákupom v júni dosahovala 20,6 bodu, čo bolo o 5,8 bodu menej ako v marci, ale až o takmer 16 bodov viac ako presne pred rokom. Dôvodom sú pravdepodobne nesmierne nízke úrokové sadzby, ktoré uľahčujú požičiavanie si peňazí na kúpu produktov a služieb s vyššou cenou. To je však len jeden z aspektov pri posudzovaní, či je situácia vhodná na väčšie nákupy. Skutočnosť, či si spotrebitelia vôbec môžu tieto drahšie produkty a služby reálne dovoliť, je úplne iná otázka.

Španielsko – spotrebitelia očakávajú mierny nárast

Španielski spotrebitelia aj naďalej predpokladajú v najbližších mesiacoch mierny hospodársky rast, ktorý by sa však podľa ich očakávaní mal spomaľovať. Následkom toho ekonomické očakávania počas druhého štvrťroka poklesli o 5,7 bodu na celkovú úroveň 16,7 bodu. Daný ukazovateľ tak oproti júnu 2015 poklesol spolu o takmer 21 bodov.

Pokles tiež zasiahol príjmové očakávania, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 13 bodov. Na druhej strane je tento ukazovateľ so stratou 1,5 bodu len o niečo nižšie ako v marci tohto roka. V júni 2015 sa nachádzal na podobnej úrovni a bol len o 4,5 bodu vyšší.

V súčasnosti sa zdá, že Španieli nemajú žiadne peniaze navyše, ktoré by im umožnili uskutočňovať väčšie nákupy. V nadväznosti na to je ochota k nákupom na úrovni -8,2 bodu, čo predstavuje oproti marcu drobný nárast o 0,7 bodu. Presne pred rokom sa nachádzal tento ukazovateľ o 4,2 bodu nižšie.

Grécko je naspäť v recesii

Gréci ešte stále nedokážu uniknúť dopadom finančnej krízy. Dnes už nie je medzi gréckymi spotrebiteľmi badať ani len náznak nádeje, ktorá akoby prenikala na povrch počas minulého roka. Od minulého júna sa totiž ekonomické očakávania prepadli o takmer 35 bodov. Napriek tomu, že sa počas druhého štvrťroka tento ukazovateľ zvýšil o 5,8 bodu, na celkovej úrovni -44,8 bodu situácia nevyzerá vôbec optimisticky. V máji sa dokonca ukazovateľ prepadol na najnižšiu hodnotu od februára 2012 a nachádzal sa na úrovni -51,6 bodu.

Situácia v oblasti príjmových očakávaní je podobná. Index zažil krátky a nevýznamný nárast medzi marcom a júnom tohto roka (+0,8 bodu) a v súčasnosti sa nachádza na úrovni -44,4 bodu. Aj v máji sa tento ukazovateľ prepadol na najnižšiu úroveň od augusta 2013 a dosahoval len -48,9 bodu. V priebehu roka utrpel podobné straty ako index ekonomických očakávaní (-31,8 bodu).

Výsledkom je, že ochota k nákupom tiež naďalej pretrváva na nízkej úrovni. Tento ukazovateľ počas druhého štvrťroka klesol o 7,4 bodu na -45 bodov, čo predstavuje najnižšiu úroveň od augusta 2012 (-51,8 bodu). Navyše len od júna 2015 stratil 27,5 bodu. Gréci v súčasnosti dokážu sotva pokrývať výdavky na každodenné potreby a nemôžu si tak dovoliť nákupy drahších produktov a služieb.

Holandsko – opatrný optimizmus

Holandskí spotrebitelia pomaly tlmia svoj optimizmus. Ekonomické očakávania počas druhého štvrťroka narástli o 17,3 bodu a v júni dosiahli 13,2 bodu. Pred rokom však tento istý index ukazoval na hodnotu o 16,2 bodu vyššiu.

Naproti tomu ostávajú príjmové očakávania hlboko v červených číslach. V júni vykazoval tento ukazovateľ hladinu -15,9 bodu, čo bolo o 1,2 bodu menej ako na konci prvého štvrťroka 2016. V máji zaznamenal na úrovni    -19,5 bodu svoju najvyššiu hodnotu od októbra 2013, keď dosahoval -37,5 bodu.

Kvôli nízkej hladine inflácie a extrémne nízkym úrokom sa však Holanďania stále domnievajú, že teraz je ten správny čas investovať do nákupov tovarov a služieb s vysokou hodnotou. Ochota k nákupom sa v prvom štvrťroku 2016 len mierne zvýšila (+0,3 bodu) na konečnú júnovú úroveň 13,4 bodu. V porovnaní s júnom 2015 sa tento ukazovateľ zvýšil o 6,6 bodu.

Belgicko – bez nádeje na pozitívny obrat

Napriek zdravému hospodárskemu rastu sa zdá, že belgickí spotrebitelia neveria v pozitívny vývoj belgickej ekonomiky v najbližších mesiacoch. Ekonomické očakávania klesli od marca o 6,2 bodu na hladinu -6,7 bodu, čo predstavuje najnižšiu hodnotu za posledné tri roky. V porovnaní s júnom 2015 klesol tento ukazovateľ až o 25,4 bodu.

Belgičania nie sú nijako zvlášť optimistickí ani ohľadom svojich príjmov. Tento ukazovateľ síce narástol o 5,3 bodu, ale na celkovej úrovni -17,6 bodu boli príjmové očakávania aj v júni výrazne v červených číslach.

Len index ochoty k nákupom bol s 13 bodmi v júni výrazne vyššie v porovnaní s dlhodobým priemerom na úrovni 0 bodov. Ale aj v tomto prípade daný ukazovateľ od marca 2016 stratil 10,5 bodu. A hoci si väčšina spotrebiteľov myslí, že v súčasnosti je vhodný čas na nákupy tovarov alebo služieb s vyššou hodnotou, berúc do úvahy ich pesimizmus ohľadom vývoja ekonomiky aj ich vlastných príjmov, je otázne do akej miery dané nákupy aj reálne uskutočnia.

Rakúšania očakávajú prudký rast príjmov

Rakúšania síce neočakávajú v najbližších mesiacoch výraznejší hospodársky vzostup svojej krajiny, ale nálada sa pomaly zlepšuje. V júni sa ekonomické očakávania zvýšili na celkovú úroveň -8,1 bodu. To predstavuje v porovnaní s marcom nárast o 10,1 bodu a zároveň najvyššiu hodnotu od augusta 2014.

A hoci spotrebitelia neočakávajú výraznejší rast ekonomiky, predpokladajú prudký nárast vlastných príjmov. Napriek poklesu o 8,5 bodu medzi marcom a júnom tohto roka sú príjmové očakávania s 28 bodmi na veľmi vysokej úrovni. V porovnaní s júnom 2015 tak príjmové očakávania narástli o 10,3 bodu.

Očakávané zvýšenie príjmov tiež vedie Rakúšanov k výraznejšej ochote k nákupu produktov a služieb s vyššou hodnotou. Index ochoty k nákupom narástol od marca tohto roka o 17,1 bodu a v júni dosiahol celkovú úroveň 23,2 bodu. Ešte v máji dosahoval 25,5 bodu, čo bola najvyššia úroveň od novembra 2012 (26 bodu).

Poľsko – príjmové očakávania na rekordnej úrovni

Dôvera Poliakov v hospodársky rast ich ekonomiky sa počas druhého štvrťroka mierne znížila. Ekonomické očakávania v júni dosahovali 16,8 bodu, čo je síce slušná úroveň, ale je to o 6,1 bodu menej ako v marci tohto roka. Na druhej strane tempo rastu HDP v uplynulých kvartáloch naznačuje, že  sa hospodárska situácia Poľska bude v najbližších mesiacoch aj naďalej výrazne zlepšovať – hoci možno nie takým výrazným tempom ako v minulom roku.

Berúc do úvahy výrazne optimistické údaje o poľskej ekonomike, nie je prekvapivé, že poľskí spotrebitelia očakávajú prudký nárast vlastných príjmov. Index príjmových očakávaní narástol oproti marcu o 1,9 bodu a v júni dosahoval 35,4 bodu. V porovnaní s júnom 2015 narástol tento ukazovateľ o 19 bodov. V apríli dokonca index príjmových očakávaní dosahoval až 44,1 bodu, čo bola najvyššia hodnota od začiatku meraní v rámci prieskumu v januári 2002.

Naproti tomu ochota Poliakov k nákupom zostáva naďalej nízka. Oproti marcu poklesla o 1,4 bodu a v júni dosahovala 5,9 bodu. Napriek priaznivým podmienkam rastúcich príjmov a klesajúcej nezamestnanosti poľskí spotrebitelia ešte stále nie sú presvedčení, že je v súčasnosti vhodný čas na väčšie výdaje, či nákupy.

Česi v očakávaní trvalejšieho nárastu ekonomiky

Silný hospodársky rast v predošlých mesiacoch posilnil dôveru Čechov v priaznivý hospodársky vývoj ich krajiny aj v nadchádzajúcich mesiacoch. Ekonomické očakávania  oproti marcu mierne vzrástli o 2,8 bodu a v súčasnosti dosahujú 25,6 bodu. V porovnaní s júnom 2015 to však predstavuje pokles o 5,7 bodu. Tento optimizmus je sotva prekvapením, keďže sa Česi v súčasnosti môžu pýšiť najnižšou mierou nezamestnanosti spomedzi všetkých členských štátov EÚ.

Na základe priaznivého vývoja vo viacerých sférach ekonomiky Česi aj naďalej očakávajú prudký nárast vlastných príjmov. Napriek tomu, že daný ukazovateľ oproti marcu klesol o 8,8 bodu príjmové očakávania zostávajú so 43,6 bodu na veľmi vysokej úrovni.

Napriek miernej strate oproti marcu (pokles o 3,9 bodu) sa index ochoty k nákupom nachádzal v júni na priaznivej úrovni 21,8 bodu. Zdá sa tak, že českí spotrebitelia sú presvedčení, že práve teraz je ten správny čas na nákupy tovarov alebo služieb s vyššou cenou. V máji dosahoval daný ukazovateľ hodnotu 27,6 bodu, čo bola najvyššia úroveň od septembra 2007.

Slováci očakávajú nárast počtu pracovných miest

Slovenskí spotrebitelia očakávajú v nadchádzajúcich mesiacoch výrazný hospodársky rast. Ekonomické očakávania narástli počas druhého štvrťroka o 6,6 bodu a v júni dosahovali 22,9 bodu. V porovnaní s júnom minulého roka to predstavuje nárast o 13,2 bodu.

Hoci je hladina nezamestnanosti ešte stále veľmi vysoká a dosahuje 10 percent, v posledných mesiacoch súvisle klesala a posilnila tak nádeje Slovákov na rast príjmov. Aj preto ukazovateľ príjmových očakávaní oproti marcu narástol o 4,5 bodu na júnovú hodnotu 27,4 bodu.

Vo svetle uvedených skutočností mierne rástol aj index ochoty k nákupom (nárast o 3,1 bodu) a v júni sa nachádzal na úrovni 15 bodov. V súčasnosti je tento ukazovateľ až o 20,4 bodu vyššie v porovnaní s júnom 2015. V máji dokonca tento ukazovateľ dosiahol hranicu 22,6 bodu, čo bolo najviac od minuloročného februára.

Značky: