Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal súhlas s krátkodobým používaním frekvencií na prevádzku vysielacích zariadení počas konania výročnej konferencie predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie (EÚ) v Bratislave.

Vysielacie zariadenia slúžia pre potreby zabezpečenia komunikácie sprievodov a ochrany predsedov parlamentov členských štátov EÚ.

Žiadosti o povolenia na prevádzku rádiostaníc pre sprievody zahraničných návštev Slovenskej republiky prišli na RÚ pred konaním konferencie. RÚ žiadosti posúdil a ešte pred príchodom zahraničných návštev vydal krátkodobé povolenia.

Značky: