Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky prvej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo.

RÚ zároveň zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle už šiestu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie, ktorá sa týka okresov: Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Dolný Kubín. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 22.11.2016 do 13:30 h. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.

Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Bytča sú spoločnosti: DSI DATA s.r.o., ktorá zaplatí jednorazovú úhradu za pridelené frekvencie vo výške 9900 eur a AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 10 000 eur. Vyvolávacia cena bola 1300 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Medzilaborce sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 1000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 600 eur. Vyvolávacia cena bola 600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Námestovo sú spoločnosti: DSI DATA s.r.o., ktorá zaplatí 8000 eur a ORANET, s.r.o., ktorá zaplatí 19 000 eur. Vyvolávacia cena bola 2600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Rimavská Sobota sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 13 000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 3600 eur. Vyvolávacia cena bola 3600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Snina sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 4300 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1600 eur. Vyvolávacia cena bola 1600 eur.

Každý úspešný operátor získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8×5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ. RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

Značky: