Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pravdepodobne to už zažil každý. Idete do rušného mesta, ktoré nepoznáte, a navigácia zlyhá. Tie časy sú už našťastie minulosťou – predovšetkým vďaka novému senzoru MEMS od spoločnosti Bosch, SMI230.

Senzor trvalo a veľmi presne registruje zmeny smeru a rýchlosti vozidla, vyhodnocuje informácie a odovzdáva ich do navigačného systému. Tam sa kombinujú s polohovými údajmi globálneho navigačného satelitného systému GNSS (Global Navigation Satellite System) a použijú sa k navigácii. Ak dôjde na krátku dobu k strate GPS signálu – napríklad v tuneli alebo v úzkych uliciach veľkomesta – príde k slovu nový senzor Bosch.

„Keď navigačný systém nevie ako ďalej, Bosch pomocou polovodičových senzorov zaistí, že nedôjde k strate orientácie,“ hovorí Jens Fabrowsky, člen predstavenstva divízie Bosch Automotive Electronics. Vďaka vždy spoľahlivým dátam o pohybe vozidla sa tak výpadok navigácie stáva minulosťou. Vďaka kombinácií informácií o GPS polohe a informácií od senzorov navigačná šípka už nerobí žiadne nerealistické skoky alebo náhle orientačné zmeny. „Polovodiče sú dôležitými stavebnými kameňmi modernej mobility a neoddeliteľnou súčasťou každého automobilu,“ hovorí Fabrowsky. Výroba SMI230 v spoločnosti Bosch bola zahájená nedávno; prví zákazníci už dostávajú senzor zo sériovej výroby.

„Keď navigačný systém nevie ako ďalej, Bosch pomocou polovodičových senzorov zaistí, že nedôjde k strate orientácie,“ Jens Fabrowsky, člen predstavenstva divízie Bosch Automotive Electronics.

Bez trhania, bez chvenia

Senzorová technika vo formáte čipu – to je tajomstvo plynulých pohybov navigačnej šípky na mape navigácie. Odborníci označujú tieto senzory ako mikroelektromechanické systémy, v skratke MEMS. Pre veľmi presné dáta o pohybe vozidla spája Bosch v jednom prístroji hneď dva tieto malé a extrémne citlivé senzory – jeden pre zrýchlenie vozidla a druhý pre jeho rýchlosť otáčania. Táto kombinácia je prednosťou SMI230. Duo senzorov navyše pracuje veľmi presne a veľmi rýchlo deteguje zmeny v pohybe vozidla. „Bosch má rozsiahle a celosvetovo jedinečné know-how vo vývoji a výrobe polovodičov pre automobilové aplikácie. To nám pomáha vyvíjať nové funkcie vo vozidle aj stále lepšie čipy,“ hovorí Fabrowsky.

Vďaka dátam zo senzoru SMI230 sa navigačná šípka pohybuje presne po dráhe cesty. To isté platí aj v prípade, že navigačný systém úplne stratí orientáciu, pretože sa preruší signál satelitného určenia polohy. „Senzor od spoločnosti Bosch eliminuje slepé miesta v navigácii GNSS,“ hovorí Michael Rupp, produktový manažér divízie Automotive Electronic spoločnosti Bosch. „Pomáha presne určiť vašu vlastnú polohu, aj keď je satelitný signál zlý, a vydávať príkazy pre určenie smeru v správny čas.“ Na tento účel navigačný systém neustále porovnáva zmeny smeru a rýchlosti vozidla zistené senzorom Bosch so signálom poslednej polohy a synchronizuje teda aktuálnu pozíciu na navigačnej mape. Zber dát je tak presný, že poloha vozidla je spoľahlivo zobrazená aj po dlhšej dobe.

„Bosch má rozsiahle a celosvetovo jedinečné know-how vo vývoji a výrobe polovodičov pre automobilové aplikácie. To nám pomáha vyvíjať nové funkcie vo vozidle aj stále lepšie čipy,“
Jens Fabrowsky, člen predstavenstva divízie Bosch Automotive Electronics

Jeden senzor, mnoho možností

Polovodičové čipy od spoločnosti Bosch sa používajú najmä ako senzory pre bezpečnostné a asistenčné systémy vodičov, ale tiež v oblasti multimédií, konektivity a v tradičných aj elektrifikovaných pohonoch. Senzor MEMS SMI230 vďaka svojim schopnostiam zlepšuje nielen navigáciu vozidiel, ale tiež správu vozového parku a mýtne systémy. Tu je tiež dôležitá presná detekcia pohybu. Navyše sa používa v zabezpečovacích systémoch, pretože presne rozpoznáva vibrácie a nárazy na auto. V prípade nehody – merateľné pomocou extrémne negatívnych hodnôt zrýchlenia (náraz) alebo enormných pohybov otáčania (prevrátenie) – môže byť pomocou dát senzorov dokonca aktivovaný systém automatického núdzového volania eCall.

Značky: