Nástroje proti sledovaniu zo strany systému nabrali na popularite s príchodom Windows 10.

Išlo najmä o možnosť priniesť používateľovi spôsob, ktorý bude obsahovať všetky predvoľby týkajúce sa súkromia na jednom mieste. Presne to, čo považovali používatelia Windows 10 za dôležité. Nástroj XD-AntiSpy je teraz dostupný aj pre Windows 11. Ide o utilitu v pravom slova zmysle a veľkosť tohto programu je do 900 kB. Netreba ho inštalovať a spustíte ho po rozbalení z komprimovaného archívu.

Autor projektu na svojom účte v GitHub uvádza, že dizajn zachoval pôvodný, no netreba sa tým nechať pomýliť. Obsahuje aktualizované informácie tak, aby spoľahlivo fungoval vo Windows 11 a reagoval na nové možnosti, ktoré tento systém priniesol.

XD-AntiSpy načíta systémové nastavenia, takže používateľ vidí, čo konkrétne je zapnuté a čo už je v rámci súkromia vypnuté. Jednotlivé položky sú umiestnené v kategóriách zamerané na rôzne reklamné prvky v systéme. Napríklad umiestňovanie reklám do ponuky Štart alebo v Prieskumníku. Ide najmä o propagáciu služieb OneDrive alebo Office, ako nám to Microsoft ukázal už v minulosti.

Prostredníctvom nástroja sa dá deaktivovať Copilot alebo funkcia Recall, ktorá zatiaľ u nás ešte nie je dostupná. Samostatná kategória patrí prehliadaču Edge, kde môžete jeho konfiguráciu vykonať priamo v tomto okne a nie je potrebné položky hľadať v prehliadači.

Podobne ako pri iných nástrojoch tohto typu, aj tu treba byť opatrný a nedá aktivovať všetky predvoľby bez toho, aby ste vedeli čo konkrétne robia. Znefunkčnenie systému by nemalo nastať, keďže ide o nekritické nastavenia. Je potrebné byť opatrný, aby ste si nedeaktivovali niektorú zo služieb, ktorú používate.

xd-AntiSpyZdroj: TOUCHIT / Belim@GitHub

Zdroj: Belim@X

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.