Reklamy v YouTube sa budú zobrazovať aj pri pozastavenom videu.

Videoplatforma YouTube v poslednej dobe mení podmienky čoraz častejšie. Snaží sa totiž nájsť spôsoby, ako upraviť zobrazovanie reklám ako v aplikácii pre smartfóny či smart TV, tak aj vo verzii pre internetové prehliadače. Celé tieto práce na úpravách zobrazovania reklám začali zákazom sledovania videí so zapnutým blokátorom reklám. Platforma ďalej pokračovala zmenšením tlačidla na preskočenie reklamy a rovnako upravila intervaly, v ktorých sa reklamy zobrazujú.

Teraz však YouTube plánuje využiť možnosť zobrazovania reklám v čase, kedy si video pozastavíte. Tieto reklamy by sa tak zobrazovali pravdepodobne počas celého času pozastavenia reklamy a menej by prerušovali sledovanie videí. Rovnaký experiment sa už skúša vo verzii pre smart TV, no rozšíriť by sa mali aj vo verziách pre mobilné aplikácie či webové rozhranie.

YouTube bude zobrazovať reklamy aj pri pozastavenom videu

Počas testovania zobrazovania reklám v smart TV pri pozastavenom videu sa zistilo, že to má skutočne dobré výsledky. Platforma YouTube tak môže spoločnostiam ponúknuť lukratívny priestor na prehrávanie reklám a rovnako aj menej narúšať videá nepreskočiteľnými reklamami. Vzhľadom na pozitívne výsledky sa teda očakáva, že sa tieto reklamy rozšíria aj do ďalších aplikácií mimo smart TV.

YouTube
YouTube

Prvé myšlienky YouTubu na využitie priestoru pri pozastavenom videu vznikli už minulý rok. Začali sa tak testovať vo vybraných regiónoch len v rámci aplikácie pre smart TV. Už vtedy YouTube oznamoval, že ak pozastavíte video, jeho náhľad sa zmenší a reklama sa objaví popri ňom. Testovanie tak prebehlo úspešne a teraz sa očakáva, že sa testovanie reklám počas pozastaveného videa objaví aj v ďalších krajinách.

Najskôr by sa malo teda dokončiť zobrazovanie týchto reklám v rámci aplikácie pre smart TV. Až po plnom spustení týchto reklám vo všetkých regiónoch sa začne pracovať na ich príprave pre ďalšie aplikácie.

Zdroj: androidauthority.com

Prečítajte si aj:

Katarína Šimková

Katarína Šimková
Smartfóny, nositeľná elektronika či produkty inteligentnej domácnosti, zaujímam sa o všetko, čo i len okrajovo súvisí s technológiami.