Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nielen v bežnom živote, ale aj vo vede a výskume stoja za mnohými pokrokovými myšlienkami práve ženy. Oslávme ich nielen túto nedeľu 8.3. na Medzinárodný deň žien, ale počas celého roka. Technologická spoločnosť 3M celosvetovo podporuje vo svojej firemnej kultúre diverzitu, pričom ženy zohrávajú v jej tímoch kľúčovú úlohu. V 3M Slovensko zo 45 zamestnancov tvoria takmer 60 % a štyri sú vo vedúcich pozíciách. V stredoeurópskom regióne je podiel dlhodobo okolo 30 %.

Podiel žien v 3M na Slovensku a v okolitých krajinách

KrajinaCelkový počet zamestnancovPočet žien% zastúpenie žienPočet žien vo vedúcich pozíciách
Slovensko452658%4
Ukrajina915055%3
Maďarsko984950%14
Poľsko43218046%42
Česko1285341%6

Diverzita ako taká je silno zakorenená vo firemnej kultúre spoločnosti. V 3M funguje tzv. 3M Employee Resource Networks (ERNs), v rámci ktorého aktívne presadzuje diverzné prostredie, sebarozvoj a spoluprácu medzi tímami bez rozdielu pohlavia, kultúry, životného štýlu alebo vzdelania a skúseností. Každý región a obchodná skupina má svojho „Inclusion Champion“, ktorý jednotlivé skupiny reprezentuje a zastrešuje ich iniciatívy na lokálnej úrovni. Za región Strednej Európy je ním Gabriela Bobrowska.

Mentoringový program pre ženy

Rovnoprávne  postavenie žien v rámci firemnej kultúry podporuje 3M dlhodobo aj ďalšou platformou – Women’s Leadership Forum, ktorá poskytuje ženám viaceré možnosti v oblasti osobnostného rozvoja. „Vďaka tejto platforme majú ženy v našej spoločnosti silný hlas, prinášajúci iný manažérsky pohľad, ktorý má veľmi pozitívny vplyv na obchodné výsledky spoločnosti aj motiváciu zamestnancov,“ hovorí Olga Čadová, HR Partner 3M vo východoeurópskom regióne.

Samozrejmosťou  na všetkých riadiacich úrovniach a vo všetkých divíziách spoločnosti 3M je aj pravidlo rovnakého platového ohodnotenia bez ohľadu na pohlavie zamestnanca. Ďalšími benefitmi, ktoré oceňujú predovšetkým ženy – matky vo vedúcich pozíciách, sú flexibilná pracovná doba, práca z domu alebo na čiastočný úväzok. „3M tak získava podporu kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa v problematike dobre orientujú. Nielenže zostanú v kontakte so svojimi kolegami a majú prehľad o dianí v našej spoločnosti, ale takáto flexibilita im umožňuje aj kvalitne stráviť čas so svojou rodinou,“ dodáva Olga Čadová.

Soňa Roventa – Hakszer

Soňa Roventa – Hakszer

Jednou zo štyroch žien, ktoré pracujú v 3M Slovensko na strategických pozíciách, je aj Soňa Roventa-Hakszer, Country Manager. „V 3M pracujem už 12 rokov a som stále rovnako fascinovaná filozofiou vedy a vývoja produktov v spoločnosti,“ priznáva.  „V 3M pôsobí mnoho inšpirujúcich žien. A aj keď v oblasti vedy a výskumu je žien menej, ich vynálezy pomáhajú každodenne ľudom na celom svete.  Nájdeme ich, na rozdiel od mužských inovácií, prevažne v zdravotníctve a v spotrebiteľskom priemysle, čiže sú to produkty, ktoré pomáhajú liečiť, zachraňujú život, alebo uľahčujú prácu v domácnosti.“

Žiarivými príkladmi inovátoriek v 3M sú napríklad Audrey Sherman a Kathleen Shafer.

Audrey Sherman – žena 100 patentov

Audrey Sherman

Audrey Sherman

Pracuje ako vedkyňa v oblasti 3M Medical Solutions a zároveň je to prvá a zatiaľ jediná žena vo vyše storočnej histórii spoločnosti, ktorá v roku 2017 dosiahla hranicu 100 patentov. Audrey začala svoju kariéru v 3M ako stážistka už počas strednej školy. Svoj prvý patent získala už po piatich rokoch pôsobenia vo firme a bol použitý v uvoľňovacom polyméri na podložkách Post-It Easel Pads. Hoci nevynašla samotný polymér, jej patent pomohol  vytvoriť jednu z molekúl, vďaka ktorým polymér funguje. „Bolo skutočne zaujímavé sledovať, k riešeniam koľkých otázok môj patent prispel,“ hovorí Audery Sherman. V súčasnosti má na svojom konte 139 patentov a ešte zďaleka neskončila.

Kathleen Shafer – žena, ktorá mení kukuricu na plasty

Kathleen Shafer

Kathleen Shafer

Je výskumnou pracovníčkou v laboratóriu na výskum materiálov v 3M. Zameriava sa na vývoj dlhých, špagetovitých reťazcov molekúl nazývaných polyméry – známych aj ako plasty. Kathleen sa špecializuje na výrobu polymérov z obnoviteľných zdrojov (plasty vyrobené z rastlín) a fotopolymérov (plasty vyrobené pomocou svetla), ktoré majú reálne využitie v stomatológii a ďalších odboroch. Jedným z jej najvýznamnejších prínosov sú fotopolymérové živice používané do zubných výplní. K. Shafer sa tiež snaží podporovať záujem mladej generácie o vedu a techniku. Napríklad organizovaním seminárov o polymérovej chémii pre stredoškolákov alebo v rámci vedeckého programu Cool Chemistry pre dievčatá na základných školách.

Značky: