Máloktorý veľký projekt bol u nás taký úspešný ako spustenie zálohového systému v roku 2022. Slováci svojím prístupom dokázali, že im záleží na ochrane a zachovaní životného prostredia pre budúce generácie. Vďaka tomu sa tak blížime k  návratnosti zálohovaných obalov minimálne 90% do roku 2025.

Od januára tohto roka majú obyvatelia Slovenska možnosť zálohovať plastové fľaše a plechovky od nápojov. Do konca júna 2022 platilo prechodné obdobie, kedy mohli obchodníci dopredať zásoby nezálohovaných nápojov v plastových fľašiach a plechovkách. Od júla 2022 sú na trhu už iba zálohované nápoje v plastových fľašiach a plechovkách. Na každý zálohovaný obal sa viaže záloh 15 centov. Túto sumu zákazník najskôr pri nákupe zaplatí, pričom sa uvádza oddelene od ceny nápoja, a neskôr, po spotrebovaní obsahu a vrátení fľaše či plechovky, dostane záloh v plnej výške naspäť.

Úspech celého Slovenska

Zálohový systém, ktorým Slováci predbehli všetkých svojich susedov, predstavuje veľký úspech. Konštatujú to zapojené organizácie a domáci aj zahraniční odborníci. Jednorazové nápojové obaly miznú z kontajnerov aj z našich ulíc a vodných tokov. „Slováci sa k zálohovaniu plastových  fliaš a plechoviek postavili veľmi zodpovedne a aktívne sa do neho zapájajú, aj preto sa nám spoločnými silami podarilo za prvých 10 mesiacov vyzbierať 70 percent všetkých zálohovaných obalov, čím sme zatiaľ prekonali zákonný cieľ o 10%.“ uviedla Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.

Lucia MorvaiZdroj: TOMRA
Lucia Morvai

Ku koncu októbra sa vyzbieralo takmer 680 miliónov zálohovaných obalov, pričom sa k tomuto obdobiu umiestnilo na trh  približne 980 miliónov. „Každý deň sa na Slovensku  vyzbiera približne 2,5 milióna nápojových plastových fliaš a plechoviek, ktoré by inak v nemalej miere skončili v prírode alebo vo vodných tokoch,“ potvrdil minister životného prostredia Ján Budaj v nedávnom vystúpení na environmentálnom fóre v britskom Birminghame.

Recyklujú sa stovky miliónov plastových fliaš a plechoviek

V polovici novembra počet odovzdaných plastových fliaš a nápojových plechoviek prevýšil  720 miliónov. Všetko nasvedčuje tomu, že sa Slovensku už prvý rok podarí vyzbierať viac ako 70% a priblížiť k cieľu 90% návratnosti zálohovaných obalov. Ako naznačil aj Ján Budaj, bez súčasného zálohového systému by veľká časť z tohto objemu plastov a hliníka zaťažila prírodu – či už ako voľne pohodený odpad, skládkovaný materiál, alebo vplyvmi spaľovania.

Dôležité pre úspech zálohovania je, že sa k nemu spotrebitelia stavajú pozitívne. V prieskume, ktorý urobil na jar 2022 na Slovensku výrobca zálohomatov, spoločnosť TOMRA, vyjadrila väčšina respondentov spokojnosť so zálohovým systémom. Mali pritom tendenciu vyhľadávať odberné miesta s vyšším komfortom zálohovania (t. j. predajne s automatizovaným preberaním nápojových obalov – zálohomatmi). Vo videoanketách respondenti taktiež vyjadrovali súhlas a pochopenie pre zavedenie zálohového systému najmä s odôvodnením pomoci pre naše životné prostredie.

„Rozbehnutie zálohového systému na Slovensku sa podarilo veľmi dobre aj vďaka podpore obchodníkov a spotrebiteľov. Pochopili účely zálohovania a mali tak motiváciu naučiť sa nové veci a prekonať počiatočné obavy spojené s adaptáciou nového systému,“ komentoval  Roman Postl, Managing Director TOMRA Collection Slovakia.

Roman PostlZdroj: TOMRA
Roman Postl

Zálohovanie posilňuje a skvalitňuje recyklačný reťazec

Recykláciu nápojových obalov považujú za životne dôležitú výrobcovia týchto obalov, výrobcovia nápojov aj obchodníci. Preto podporujú zálohový systém.

„V spoločnosti Tesco nám záleží na životnom prostredí a snažíme sa realizovať naše obchodné aktivity tak, aby bola naša ekologická stopa čo najnižšia, vrátane znižovania množstva plastových obalov,“ povedala Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR a. s. Tesco bolo prvým maloobchodníkom, ktorý na Slovensku spustil pilotný projekt zálohomatov, a to niekoľko mesiacov pred riadnym termínom.

 „Veľmi nás teší aj zodpovedný prístup našich zákazníkov, ktorí od januára do začiatku novembra odovzdali v našich obchodoch rekordných 118 miliónov kusov plastových fliaš a plechoviek,“ doplnila Mária Zerzanová.

Hliníková plechovkaZdroj: TOMRA

Zálohový systém uvítala aj spoločnosť Coca-Cola. „Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je pre nás cestou, ako zaručiť cirkularitu našich nápojových obalov. Keď sa vyzbierajú, zariadime ich recykláciu a použitie na výrobu nových, takže z fliaš sa stanú opäť fľaše,“ konštatoval Michal Čubrík, Public Affairs Manager spoločnosti Coca-Cola HBC CZ/SK.

Plastové fľaše a plechovky od nápojov vrátené do predajní a zálohomatov predstavujú pre recyklátorov kvalitnejšiu surovinu ako bežný materiál zo separovaného zberu. „Zaznamenali sme úbytok iných kontaminantov, teda olejových a mliekových plastových fliaš či fliaš z drogérie, čo ma pozitívny vplyv na kontinuálnu a efektívnu výrobu plastového recyklátu,“ priblížil František Doležal, generálny riaditeľ spoločnosti General Plastic, ktorá je recyklátorom plastových fliaš.

Správca zálohového systému je v súčasnosti najvýznamnejším slovenským dodávateľom do lokálnych recyklačných spoločností.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou TOMRA.