Zástupcovia agentúry CINEA, ktorá hrá v rámci Európskej zelenej dohody kľúčovú úlohu, v máji navštívili juh Moravy a západné Slovensko. Na vlastné oči sa presvedčili, ako pokračujú práce na projekte ACON, ktorého cieľom je modernizácia distribučných sústav pod správou EG.D a Západoslovenskej distribučnej podľa štandardov Smart Grids.

Zdroj: Acon

Z dôvodu pandémie dlho odkladaná návšteva zástupcov agentúry CINEA (The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) sa uskutočnila v prvej polovici mája. „Agentúra CINEA hrá kľúčovú úlohu pri napĺňaní Európskej zelenej dohody prostredníctvom viacerých programov. Jedným z nich je aj program CEF Energy, ktorý financuje projekt spoločného záujmu ACON Smart Grids. Preto nás potešilo, že sme mohli našim európskym kolegom ukázať, aké výsledky sa nám podarilo aj vďaka ich podpore v posledných rokoch dosiahnuť,“ uviedol David Šafář, člen predstavenstva spoločnosti EG.D, ktorá realizuje projekt inteligentných distribučných sústav spolu so Západoslovenskou distribučnou (ZSD).

Zástupcovia EG.D spolu s predstaviteľmi CINEA navštívili na juhu Moravy viacero miest, kde si prezreli konkrétne realizácie z projektu ACON. Šlo napríklad o zmodernizovanú rozvodňu 110/22 kV v Tvrdoniciach na Hodonínsku, niekoľko typov inteligentných trafostaníc v rôznych lokalitách či zmodernizovanú linku vysokého napätia s novým optickým káblom a podpornými bodmi.

„Zástupcom spoločnosti CINEA sme na dispečerskom riadiacom systéme demonštrovali, ako funguje monitoring a riadenie distribučnej sústavy v reálnom čase. Videli napríklad vizualizácie detektorov porúch, meračov námrazy a recloserov. Detektory porúch izolovaných vodičov aj recloser videli aj v teréne,“ dodal Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D.

Projekt inteligentných distribučných sústav ACON nadväzuje na historické prepojenie časti územia niekdajšieho Československa. Zástupcovia CINEA preto počas svojej návštevy zamierili aj na západ Slovenska na distribučné územie ZSD. „Spoločne sme navštívili lokality Holíč, Skalica, Malacky, Šaštín či Borský Svätý Jur, kde sme si prezreli niekoľko úspešných realizácií v rámci projektu ACON. Konkrétne šlo o modernizované vedenie v pohraničnej oblasti, optickú infraštruktúru na linkách vysokého napätia či nové vedenie,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Zahraničná delegácia mala možnosť prezrieť si aj modernizovanú distribučnú trafostanicu v Šaštíne-Strážach a výstavbu novej 110/22 kV pri obci Borský Svätý Jur. „V tomto roku bude dokončená výstavba tejto strategickej elektrickej stanice, ktorá zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen súčasných zákazníkov, ale umožní aj pripojenie nových. Stanica zároveň prispeje k prepojeniu energetickej sústavy medzi Slovenskom a Českom a stane sa v prípade krízových situácií jedným z dôležitých uzlov vzájomnej cezhraničnej pomoci,“ uviedla Stanislava Sádovská, projektová manažérka pre implementáciu projektu ACON.

V elektrických staniciach Holíč a Malacky si zástupcovia CINEA prezreli hardvérové vybavenie zabezpečujúce ochranu a spoľahlivosť prevádzky elektrických zariadení a IT bezpečnosť. V bratislavskej centrále bolo predstavené aj softvérové riešenie pre prevádzku inteligentných distribučných sústav v rámci projektu ACON, ako aj projektu Danube InGrid, na ktorom ZSD spolupracuje s maďarskou spoločnosťou E.ON.

ACON

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Acon.

Značky: