Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Priemerná výška úverov, ktoré mikro, malí a strední podnikatelia čerpajú na podporu svojho biznisu, sa od roku 2014 zvýšila o viac ako pätinu. Na vyššej podpore sa podpísal nielen priaznivý vývoj úrokových sadzieb na trhu, ale aj európske podporné mechanizmy, vďaka ktorým sú tieto úvery dostupnejšie.

Z údajov ČSOB o financovaní tohto segmentu vyplýva, že priemerná výška prevádzkového úveru dosiahla vlani 22 247 eur a v porovnaní s rokom 2014 sa zvýšila o rovnú pätinu. Ešte výraznejšie sa zvýšila priemerná výška investičného úveru – a to na 34 437 eur, čo je o 24 % viac ako v roku 2014.

„Z našich skúsenosti vyplýva, že v priemere najvyššie investičné úvery čerpajú podnikatelia v Trnavskom kraji a najnižšie v Nitrianskom. Prevádzkové úvery, ktoré sú určené predovšetkým na riešenia krátkodobých záležitosti,  sú najvyššie v Banskobystrickom kraji a najnižšie v Prešovskom kraji,“ približuje Dáša Polláková, riaditeľka Odboru riadenia MicroSME segmentu v ČSOB.

Priemerný vek MicroSME klienta žiadajúceho o úver je pritom 48 rokov. Poistenie podnikania si uzatvárajú najčastejšie klienti v Trnavskom a Žilinskom kraji, najmenej v Bratislavskom.

„Vo všeobecnosti platí, že ak má klient záujem o nákup nehnuteľnosti, strojov, či zariadení, odporúčame investičný úver.  Ak potrebuje riešiť krátkodobé záležitosti, akými sú napríklad nákup zásob či materiálu, k dispozícii je prevádzkový, kontokorentný úver,“ dodáva Polláková.

ČSOB sa na jeseň ako prvá komerčná banka na Slovensku zapojila do tzv. Junckerovho plánu, v rámci ktorého začala poskytovať úvery so zárukami Európskeho investičného fondu (EIF). Nástroje zdieľaného rizika banke umožňujú sčasti uvoľniť úverové podmienky, vďaka čomu je úver pre klienta dostupnejší.

Najvyššie zastúpenie medzi žiadateľmi o úvery z programu COSME majú zatiaľ podniky v Trenčianskom a Banskobystrickom regióne. Najčastejšie ide  o žiadateľov podnikajúcich v oblasti služieb, maloobchodu a stavebníctva.“ uzatvára Polláková.

Získanie úveru ktoréhokoľvek typu je podmienené splnením nasledujúcich podmienok:

  • podnikateľ alebo firma má sídlo v SR,
  • žiadateľ aktívne podniká na území SR minimálne 12 mesiacov,
  • v prípade firmy je prevažná majetková účasť tuzemských osôb,
  • žiadateľ nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám,
  • má ročný obchodný obrat (tržby) minimálne 10 000 €,
  • nie sú proti nemu vedené žiadne súdne spory,
  • nepodniká v nefinancovateľných odvetviach,
  • spĺňa ostatné bankou stanovené podmienky pre poskytnutie úveru.

Značky: