Záujem o domáce fotovoltické riešenia a menšiu závislosť od dodávok elektriny je v Česku čoraz väčší. Dotačný program Nová zelená úsporám medziročne zaznamenal o 70 percent viac žiadostí a ďalší rast sa očakáva aj tento rok. S väčším podielom aktívnych spotrebiteľov počítajú aj distribútori, ktorí už začali s modernizáciou sústav na Smart Grids. Vďaka nim sa majiteľom domácich fotovoltík otvoria ďalšie možnosti ich využitia.

Rastúca obľuba fotovoltických riešení na rodinných domoch je v Česku spojená najmä s úspešným dotačným programom Nová zelená úsporám. Za 7 rokov jeho trvania ľudia podali viac ako 23 tisíc žiadostí o dotáciu na fotovoltické systémy. Vyplatených už bolo 16 tisíc z nich, pričom celkovo išlo o 2 miliardy korún. Priemerná výška dotácie na obstaranie spomínaného riešenia je pritom 122 tisíc korún.

„Záujem o dotácie kontinuálne rastie, napriek tomu bol tento rok skutočne prelomový, pretože medziročný nárast v počte prijatých žiadostí bol viac ako sedemdesiatpercentný. Príjem žiadostí v novej etape programu Nová zelená úsporám odštartoval len pred mesiacom a doteraz bolo prijatých už 2 700 žiadostí, približne tridsať percent z nich sa týka fotovoltických systémov. Čísla teda naznačujú, že kontinuálny rast záujmu v tejto oblasti bude aj naďalej pokračovať,“ predpovedá vývoj hovorkyňa Štátneho fondu životného prostredia ČR Lucie Früblingová.

Záujem o domáce fotovoltiky potvrdzujú dáta Solárnej asociácie, podľa ktorej vzniklo v Česku za prvých šesť mesiacov roku 2021 celkovo 3 859 nových projektov využívajúcich fotovoltiku s kombinovaným výkonom 25,2 megawattu. Väčšina týchto projektov mala výkon menší ako 10 kilowattov a šlo predovšetkým o riešenie na strechách rodinných domov. Vzrastajúce množstvo drobných výrobcov energie si uvedomujú aj prevádzkovatelia distribučných sústav. „Je to dôležitý faktor, ktorý bude v ďalších rokoch stále posilňovať a v rámci distribučných sústav s ním treba počítať. Nastupujúci trend inteligentných sietí – Smart Grids – tomu nahráva. Vďaka ich modernizácii a výrazne väčšej kapacite bude v nasledujúcich rokoch možné pripájať do sústav oveľa väčšie množstvo obnoviteľných zdrojov energie. Zapojenie ďalších inteligentných prvkov umožní ich efektívne riadenie a zaistí stabilitu celej siete, takže ju neohrozia prípadné výkyvy výroby,“ opisuje Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D.

V rámci projektu ACON, ktorý vzniká v cezhraničnej spolupráci EG.D a Západoslovenskej distribučnej (ZSD), sa už s budovaním Smart Grids na časti územia Česka a Slovenska začalo. Hlavným benefitom pre majiteľov domácich fotovoltík bude najmä väčšia kontrola vlastnej spotreby a jej plánovanie z hľadiska podielu zapojenia energie zo slnka aj zo siete. „Popri tom však inteligentné distribučné sústavy otvárajú dvere aj na nakladanie s prípadnými prebytkami pri výrobe. Energia sa bude dať okrem ukladania do vlastných batériových riešení využiť napríklad v rámci komunitného zdieľania. Vďaka inteligentným prvkom bude každý výrobca vedieť, koľko energie potrebuje na chod domácnosti a koľko môže zdieľať napríklad v rámci susedstva alebo dokonca celých štvrtí,“ vysvetľuje Stanislava Sádovská, projektová manažérka ZSD pre implementáciu projektu ACON.

Výkon domácich fotovoltík sa bude zvyšovať, pri plánovaní pomôžu analýzy oslnenia

Popri rastúcom záujme o domáce fotovoltické riešenia sa postupne zvyšuje aj ich inštalovaný výkon. Podľa Solárnej asociácie prekonáva inštalovaný výkon v tomto segmente za prvé dva kvartály tohto roka celkový súčet za roky 2016 – 2018 a blíži sa aj celkovému súčtu za rok 2020. Zvyšuje sa aj podiel domácich projektov s batériou. Ten medziročne stúpol z 55 percent na 68 percent, v Prahe dokonca na 80 percent.

„Najčastejší typ fotovoltickej elektrárne, o ktorý bol v predchádzajúcom roku najväčší záujem, je systém s akumuláciou prebytkov elektrickej energie do batérií s najvyšším využiteľným ziskom viac ako štyri tisíc kilowatthodín ročne. V novom programe predpokladáme opätovný záujem o systémy s akumuláciou elektrickej energie do batérií s vyššími inštalovanými výkonmi. Záujemci môžu žiadať dotácie na systémy s inštalovaným výkonom až do desiatich kilowattov-peakov pri rodinných domoch a až do sto kilowattov-peakov pri bytových domoch,“ uvádza hovorca Štátneho fondu životného prostredia ČR.

Vzhľadom na rastúce ceny energií a prístupnosť dotačných programov nemusia záujemcovia o domácu fotovoltiku spravidla vôbec riešiť návratnosť tejto investície. Tá sa napríklad pri riešení bez batériového úložiska, ktoré je určené na okamžitú spotrebu a akumuláciu prebytkov do vody prostredníctvom bojlera alebo bazéna, pohybuje pri sedemdesiatpercentnom využití vyrobenej energie okolo siedmich rokov. Pri efektívnejšom využití elektriny je čas ešte kratší.

Mnoho domácností si tak kladie otázku, či je ich strecha na inštaláciu solárnych panelov vhodná. Všeobecne pritom platí, že solárne panely možno namontovať na všetky typy striech vrátane plochých. „V našich podmienkach predstavuje optimálne miesto pre solárne elektrárne šikmá strecha so sklonom okolo 35 stupňov, ktorá je v ideálnom prípade orientovaná na juh. Využiteľnosť strechy možno presne spočítať pomocou analýzy oslnenia z leteckých snímok. Majitelia nehnuteľností tak presne zistia, ktorá časť strechy je na inštaláciu panelov najvhodnejšia a koľko kilowatthodín elektrickej energie na meter štvorcový na nej je možné ročne vyrobiť,“ opisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná riaditeľka spoločnosti TopGis, ktorá sa na letecké snímkovanie a jeho analytiku špecializuje.

Spomínanú metódu na overenie vhodnosti striech na inštaláciu fotovoltiky využívajú aj české mestá. Analýzu oslnenia konkrétnych budov vo svojich majetkoch si nechali spracovať radnice v Kladne či Kuřimi. Juhomoravská metropola Brno si nechala z leteckých snímok pripraviť mapu celého mesta, pri jednotlivých budovách farebne rozlíšené plochy podľa toho, koľko svetla na ne v priebehu dňa dopadá. Majitelia si tak v prípade záujmu o inštaláciu solárnych panelov môžu nechať konkrétne výnosy dopočítať.

„Takáto mapa hovorí, či je strecha pre fotovoltiku vôbec vhodná. Na zistenie konkrétnej očakávanej výroby elektrickej energie však treba urobiť ešte detailné zameranie a výpočet pre konkrétne plochy. Aj detailné zameranie a pasport strechy s presnosťou na centimetre možno urobiť z leteckých snímok, bez obhliadky strechy,“ dopĺňa Drahomíra Zedníčková s tým, že TopGis tieto dáta vie získať z vlastných leteckých snímok, ktoré pokrývajú územie celej Českej republiky.

ACON

Zdroj: Acon