Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V tomto roku možno očakávať významnú zmenu v celkovom vnímaní a príprave kampaní prostredníctvom e-mailového marketingu.

Jednou z hlavných tém vo svete e-mailingu bude penalizácia celoobrázkových e-mailov. S tým bude súvisieť aj všeobecné zvýšenie prísnosti spamových filtrov a zvýšenie ochrany správ proti zneužitiu.

Už od 1. novembra 2016 začala väčšina svetových poskytovateľov freemailových služieb penalizovať plne obrázkové e-maily doručované do schránok príjemcov. Tieto obrázkové e-maily, ktoré výrazne zaťažujú internetovú infraštruktúru a sú pre príjemcu nepríjemné, detegujú vo svojich spamových filtroch a pravdepodobnosť doručenie tak razantne klesá.

Koniec celoobrázkových e-mailov

Pre slovenských marketérov to znamená, že je potrebné prehodnotiť grafické spracovanie kampaní, aby boli schopní zabezpečiť ich doručiteľnosť. Zmena však prináša aj pozitíva, keďže marketéri sa týmto budú môcť lepšie venovať personalizácii obsahu. A prínos to bude mať aj pre príjemcov, ktorí okamžite uvidia obsah správy bez toho, aby museli načítavať obrázky. Už sa viac nebude stávať to, že dostanú prázdny e-mail, v ktorom si musia najprv načítať všetky obrázky, aby vôbec zistili, čo im odosielateľ ponúka. Najpoužívanejšie aplikácie pre príjem e-mailov totiž majú v predvolenom nastavení ich zobrazovanie zablokované a podľa prieskumov až 43 % príjemcov obrázky pri prvom načítaní správy vôbec nevidí.

Lepšie zobrazenie e-mailov na mobiloch

Zmena prístupu k dizajnu e-mailových kampaní je tiež cestou k ich lepšiemu zobrazovaniu na mobilných zariadeniach. Celoobrázkové kampane sú totiž na mobilných zariadeniach zle čitateľné,  nemôžu byť responzívne a nárokujú si aj nemalé objemy prenesených dát. Aj tu opäť platí, že e-mailový marketing je vzťah ako každý iný a keď bude váš e-mail pre príjemcu prínosom, vráti sa vám to.

Lepšia ochrana značky

Už niekoľko rokov je bežným štandardom pri e-mailoch digitálny podpis DKIM. Ďalším evolučným krokom v ochrane je technológia DMARC, ktorá rozširuje digitálny podpis o väzbu k SPF záznamom domény (záznamom, odkiaľ môžu byť e-maily zasielané) a taktiež funkciu reportovania. Vďaka tomu je možné zabezpečiť doménu proti zneužitiu a predovšetkým získať informácie o doručovaných správach domény, vrátane prípadov jej zneužitia. Práve tieto informácie sú zásadné pre marketérov, aby mohli ochrániť svoju značku (a tiež napr. pre banky, ktoré takto môžu bojovať s podvodnými e-mailami). Technológia DMARC je už plne adoptovaná všetkými najväčšími zahraničnými poskytovateľmi a v budúcnosti bude patriť medzi kľúčové technológie pre klasifikáciu reputácie odosielateľa.

Autor článku: Jakub Olexa, riaditeľ spoločnosti Mailkit, ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexných riešení pre e-mailový marketing, www.mailkit.eu

Značky: