Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas zimných sviatkov (22. 12. 2017 – 7. 1. 2018) prepravila takmer 1 a pol milióna cestujúcich. Z celkového počtu 22 229 vypravených vlakov malo do cieľovej stanice menej ako päťminútové meškanie až 21 187 vlakov a meškanie nad päť minút zaznamenalo iba 1 061 vlakov.

Na veľmi vyťaženej severnej trase Bratislava – Košice – Bratislava cestovalo vlakmi ZSSK v prázdninovom období 992 376 cestujúcich. Do cieľovej stanice prišlo načas 258 vlakov (68,98 %) z celkového počtu 374 vypravených IC vlakov a rýchlikov, pričom priemerné meškanie týchto vlakov bolo na uvedenej trase približne štyri minúty (4,1 minúty).

Priemernú dochvíľnosť, nielen vlakov ZSSK, pokazili aj tri mimoriadne udalosti, keď najväčšie zdržanie v celkovej výške 303 minút bolo spôsobené 6. 1. 2018, kedy vlak IC 525 zrazil a usmrtil osobu, v dôsledku čoho musela byť prerušená doprava v úseku Trenčianske Bohuslavice – Trenčín-Zlatovce. Aj ďalšie dve najvýraznejšie meškania na tejto trase boli spôsobené mimoriadnymi udalosťami: dňa 27. 12. 2017 vlak R 613 Ružín medzi Popradom-Tatry a Vydrníkom usmrtil samovraha, výsledkom čoho prišiel vlak do cieľa so 144-minútovým meškaním. Meškanie v rozsahu 137 minút bolo spôsobené dňa 3. 1. 2018 pri obci Ladce, kde vlak IC 525 zrazil diviaka, pričom došlo k poškodeniu a neschopnosti prevádzky rušňa.

„Naša interná štatistika hovorí, že ani počas sviatkov neboli príčiny meškaní iné ako inokedy. Najčastejším dôvodom nedochvíľnosti našich vlakov sú externé vplyvy ako nehody, mimoriadne udalosti či meškania medzinárodných spojov, ktoré majú na našich, kapacitne nedostatočných tratiach, prednosť,“ hovorí Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK. „Druhou najčastejšou príčinou sú poruchy a výluky na koľajovej a bezpečnostnej infraštruktúre. Až potom nasledujú pochybenia ľudí či poruchy techniky v réžii ZSSK,“ dodáva K. Martinček.

Vlaky InterCity, ktoré ZSSK prevádzkuje v komerčnom režime, prepravili v období Vianoc a nového roka (22. 12. 2017 – 7. 1. 2018) dohromady 34 720 cestujúcich, pričom priemerná obsadenosť IC súpravy dosiahla 83,3 %. Zo 136 vlakov InterCity až 121 IC vlakov prišlo do cieľovej stanice načas, čo je takmer 89 % (88, 97 %) a priemerné meškanie vlakov InterCity v cieľovej stanici nepresiahlo 4,1 minúty.

V období sviatkov prepravovali IC vlaky priemerne 2 600 cestujúcich denne. Rekord bol 2 947 osôb v jeden deň (piatok 22. 12. 2017), takže vo vlaku sa prepravilo asi o 50 % viac cestujúcich ako je bežný priemer. Pre porovnanie: priemerná denná obsadenosť vlakov IC dosahuje asi 2 000 osôb denne. V rovnaký deň padol aj ďalší zaujímavý rekord, keď vlak IC 523 prepravil 690 osôb pri ponuke 551 miest (jedno miesto obsadilo viac cestujúcich po jednotlivých úsekoch trasy). ZSSK v čase zvýšeného dopytu posilnila IC vlaky o 5 700 miest. Napriek posilňovaniu boli IC vlaky najmä v smere z Bratislavy na východ pred sviatkami vypredané. ZSSK okrem toho vypravila aj 4 mimoriadne rýchliky na trase Bratislava – Žilina – Košice a 22 posilových vlakov rôznych kategórií na celom území Slovenska. V čase zvýšeného dopytu ZSSK využila doslova všetky vozne, ktoré mala k dispozícii.

Poznámka: Pojem „načas” znamená príchod vlaku do stanice podľa cestovného poriadku s presnosťou na pol minúty.

Značky: