Súbory ukladané v e-mailoch, podcenenie hodnoty vlastných dát či prílišná dôvera v techniku sú hlavnými dôvodmi, prečo sa nezálohuje.

Prepočty, s ktorými prišla spoločnosť Acronis zaoberajúca sa hybridnými cloudovými riešeniami ochrany dát, ukazujú, že finančné straty vyplývajúce zo straty dát ďaleko prevyšujú náklady na zálohovacie riešenie, ktorého návratnosť sa realizuje už v priebehu prvej havárie.

Prečo teda ľudia nezálohujú? Tu je osem hlavných dôvodov:

  1. Kópie súborov sú v e-maile – Užívatelia sa často spoliehajú na to, že všetky súbory majú duplikované v prílohách e-mailov. Avšak môže dôjsť k zmazaniu dôležitej pošty, z poštovej aplikácie nie je možné obnoviť súborovú štruktúru a kopírovanie súborov z e-mailov je veľmi zložité.
  2. Zálohovanie trvá príliš dlho – Užívatelia majú strach, že zálohovaním stratia veľa času. Avšak inkrementálne zálohy všetko výrazne urýchľujú a súčasné riešenia umožňujú počas automatizovaného zálohovania normálne pracovať bez prerušenia.
  3. Zálohovanie je veľmi zložité – Zálohovanie je v predstavách mnohých ľudí stále veľmi zložité, ale to dnes zahŕňa iba pripojenie zálohovacieho média a niekoľko klikov pre nastavenie v jednoduchom užívateľskom prostredí.
  4. Počítač nemôže zlyhať – Kúpou nového počítača ľudia strácajú strach z prípadnej poruchy. Ale poruchovosť pevných diskov sa pohybuje medzi 2 až 4 % a ani nové PC nie sú stopercentnou zárukou ochrany dát.
  5. Starý počítač sa iba reinštaluje – Keď počítač stratí pôvodnú rýchlosť, je jednoduché zadať sériové čísla softvéru a iba ho preinštalovať. Avšak reinštalácia neobnovuje užívateľské dáta a uvedenie do pôvodného stavu môže trvať celé dni.
  6. Pravidelné kopírovanie dôležitých dokumentov – Užívatelia si kopírujú dôležité súbory na externý disk alebo do Dropboxu, ale spravidla nie dosť často, aby pri havárii neprišli o mnohodennú prácu. Kopírovanie nie je zálohovanie.
  7. Imunita voči nehodám – kto nežije v záplavovej zóne, má protipožiarne zariadenie, nepozná zemetrasenie, používa domový alarm, má antivírus, je poistený a pod., sa cíti bezpečne. Avšak nešťastné udalosti prichádzajú z nečakaných smerov a bez varovania.
  8. Dáta nemajú veľkú hodnotu – Užívatelia nemajú o hodnote dát presnú predstavu, kým o ne neprídu a neprivodia sebe či svojej firme finančné straty.

Acronis 8 dovodov_web2016_3_nowat

Náklady na obnovu dát po havárii v typickej SMB firme s 20 pracovníkmi, ktorá využíva zálohovacie riešenie, činí podľa prepočtov cca 2 000 €, vrátane nákladov na zálohovacie riešenie, obnovu hardvéru, prácu technika a prestojov firmy v dôsledku nefunkčného IT systému. V prípade, že zálohovacie riešenie nemá, náklady sa z dôvodu dlhších prestojov vyšplhajú až na 5 000 €. Rozdiel medzi oboma čiastkami môže predstavovať až niekoľkonásobnú návratnosť investície do zálohovania hneď pri prvej havárii.