Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najcennejšie sú pre používateľa osobné informácie a dokumenty – už viac ako fotografie a hudba

Acronis, celosvetový líder v riešeniach ochrany dát novej generácie, zverejnil výsledky svojho globálneho prieskumu, ktorý bol venovaný osobnému zálohovaniu dát. Na základe skúmania prístupu, zvykov a povedomia bežných užívateľov o zálohovaní dát bolo zistené, že až v 65 % domácností niekto z jej členov stratil svoje osobné dáta. Počet užívateľov, ktorí nezálohujú vôbec se naďalej znižuje, pričom prevažuje zálohovanie na lokálne či externé disky.

Získané výsledky svedčia všeobecne o narastajúcom povedomí užívateľov o hrozbách spojených so zneužitím osobných dát. Tento pozitívny trend je pravdepodobne dôsledkom množiacich sa správ o narušení dátovej bezpečnosti a strate osobných dát zákazníkov sociálnych sietí, bánk, poisťovní, leteckých spoločností a množstva ďalších odvetví.

Zaujímavý je strmý pokles počtu spotrebiteľov, ktorí nikdy nezálohujú svoje zariadenia – tohto roku bola zaznamenaná najnižšia hodnota v histórii prieskumov Acronis. Z prieskumu tiež vyplýva zvyšujúci sa počet zariadení na jednu domácnosť – domácnosti s niekoľkými zariadeniami sú dnes štandardom a na každého užívateľa tak pripadá stále viac prístupových bodov, ktoré by mali byť chránené. S nárastom závislosti na dátach sa tiež zvyšuje aj hodnota, ktorú dátam spotrebitelia pripisujú.

Kľúčové zistenia prieskumu:

  • 65,1 % respondentov uviedlo, že oni či niekto z rodiny má skúsenosť so stratou osobných dát či zariadení (počítačov, mobilných telefónov a pod.);
  • Tri a viac zariadení s pripojením na internet využíva takmer 70 % domácností;
  • Iba 7,3 % respondentov nezálohuje svoje osobné dáta vôbec;
  • 62,7 % využíva zálohovanie na lokálne či externé disky;
  • Najcennejšie sú pre užívateľa osobné informácie a dokumenty (45,8 %), nasledované kategóriou fotografie, videa a hudba (38,1 %) a kategóriou pracovné dokumenty (9,4 %);
  • Prudko stúpla celková hodnota, za koľko by užívatelia boli ochotní zaplatiť za obnovu svojich dát – ochota vzrástla vo všetkých cenových intervaloch a napríklad viac ako 1 000 dolárov by bolo ochotných zaplatiť už 6,2 % užívateľov.

„Viac než kedykoľvek predtým dnes platí, že si užívatelia technológií musia byť vedomí rizík a hrozieb, ktoré sú s ich používaním späté a že sa musia aktívne brániť,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení Acronis na českom trhu. „Dobrá správa je, že najcennejšie osobné dáta užívateľov je možné prakticky stopercentne ochrániť kombináciou zálohovacieho pravidla 3-2-1 a inovatívnych technológií, ktoré obsahuje Acronis True Image 2019, v najpredávanejšom riešení pre osobné zálohovanie.“

Značky: