Acronis, celosvetový líder v riešeniach ochrany dát novej generácie, predstavil výsledky svojho lokálneho prieskumu, ktorý urobil tohto roku medzi svojimi predajnými partnermi.

Z prieskumu vyplýva, že v súvislosti so zálohovaním kritických podnikových dát je pre slovenské podniky najdôležitejším atribútom zálohovacieho riešenia istota obnovy dát. Najčastejšie potom riešia zálohovanie fyzických serverov a virtualizovaných VMware strojov.

Ak slovenské podniky hľadajú riešenie na zálohovanie svojich dát, je pre nich najdôležitejšia istota obnovy dát (94 %), rýchlosť zálohovania (58 %) a veľkosť zálohy (35 %). Pre 28 % je tiež dôležitá funkcia overovania a pre 24 % potom replikácia virtuálnych strojov.  Výsledky tak ukazujú na dôležitosť procesu obnovy dát, či už stratených či zneprístupnených, ktorý je rovnako kľúčový ako samotné zálohovanie.

„Je potrebné si uvedomiť, že hoci zálohovanie je kľúčový proces ochrany dát, bez ich spoľahlivej obnovy by v podstate stratil zmysel,” povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení Acronis na českom a slovenskom trhu. „Preto vždy odporúčame našim zákazníkom, aby si proces obnovy sami otestovali alebo požiadali svojho dodávateľa, aby im predviedol na ich dátach ukážkovú obnovu. Tým jednak získajú istotu, že svoje potenciálne stratené dáta získajú späť, a jednak predstavu o celom procese vrátane času, ktorý by potrebovali na obnovu bežnej prevádzky spoločnosti.”

Čo sa týka skladby infraštruktúry, ktorou firmy zálohujú a prípadne obnovujú svoje dáta, najčastejšie riešia fyzické servery (38 %), virtualizované VMware stroje (31 %), stanice (21 %) a virtualizované Hyper-V stroje (10 %). Slovenské podniky preto stále častejšie hľadajú komplexné backup riešenia, ktoré dokážu zálohovať dáta zo všetkých možných prevádzkovaných zariadení, či už lokálne, do cloudu či v rámci hybridného zálohovania.

Spoločnosť Acronis ponúka na slovenskom trhu Acronis True Image 2016, najpredávanejšie zálohovacie riešenie, určené pre domácnosti a kancelárie, ktoré umožňuje vytvárať a ukladať zálohy celého počítača, súborov a adresárov lokálne a do cloudu. Pre firmy a organizácie ponúka riešenie Acronis Backup a Acronis Backup Advanced na lokálne a cloudové zálohovanie pracovných staníc, serverov a virtuálnych strojov.